MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.


2012-02-12

Odporność szkodliwych organizmów na chemiczne środ­ki ochrony roślin pojawiła się wraz z wprowadzeniem ich do intensywnego użytkowania w rolnictwie. Jednak w wielu przypadkach została ona zauważona z pewnym opóźnieniem. Wraz z upływem czasu, mierzonego liczbą pokoleń zwalcza­nych organizmów, stwierdzano, że wiele substancji aktyw­nych używanych w środkach ochrony roślin, które początko­wo były skuteczne, przestało działać wystarczająco dobrze lub w ogóle. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12

Plony roślin uprawnych w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej są ogólnie niskie, a do tego wykazują duże wa­hania sezonowe. Wskazanie przyczyny tego stanu wymaga określenia plonotwórczej roli wielu czynników, zarówno natu­ralnych, jak i agrotechnicznych, czy też ekonomicznych. W produkcji roślinnej podstawą działania rolnika jest ustale­nie kolejności czynników, odpowiedzialnych za tempo wzro­stu uprawianej rośliny, wykształcenie elementów struktury plonu, fizyczną wielkość plonu i jego technologiczną jakość. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12

Szkody powodowane w uprawach przez zwierzęta łowne oraz ssaki i ptaki należące do gatunków niełownych - najczę­ściej chronionych prawem, są dla ochrony roślin problemem, którego znaczenie w Polsce w ostatnich latach silnie narosło i nie znalazło dotychczas rozwiązania. Ma on wymiar nie tyl­ko gospodarczy, ale również społeczny, ponieważ często ro­dzi konflikty między rolnikami, leśnikami, przedstawicielami administracji państwowej i myśliwymi. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

 

...więcej
REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
FreshMazovia.com
Sad Nowoczesny
FreshPromotion.pl
© Copyright 2005-2008 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin oraz z etykiet rejestracyjnych środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z instrukcją stosowania. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!