MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
ProAgro AE

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ProAgro AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do amatorskiego zwalczania mszycy różano-szczeciowej, mączlika szklarniowego i wełnowca cytrusowca w niektórych roślinach ozdobnych  uprawianych pod osłonami.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) – 0,025%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
dyspenser aerozolowy
Toksyczność:
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 29/2009 z dnia 12.03.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 167/2009d z dnia 27.10. 2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Gerbera
  • róża
  • Róża
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
RÓŻA
mszyca różano-szczeciowa
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.
2. ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI

GERBERA
mączlik szklarniowy
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika i powtórzyć po 4-7 dniach
erozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

KAWA
wełnowiec cytrusowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Aerozolować całą roślinę z odległości 30-40 cm, aby była wilgotna, ale żeby nie spływały z niej krople.

UWAGA:
Zachować ostrożność - środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem.
Środka nie stosować:
- podczas silnego wiatru
- w czasie silnego nasłonecznienia
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
W czasie opryskiwania w ogrodach nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne.
Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu – 30 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50o C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0o C i 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Pustych opakowań nie przekłuwać.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!