MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Premis Total 325 FS

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania nasion.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Toksyczność:
Działa szkodliwie na drogi oddechowe i połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne:może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 404/98 z dnia 15.10.1998r. zmienine decyzją MRiRW z dnia
02.02.2001r. decyzją MRiRW Nr R-540/2003p z dnia 24.09.2003r. decyzją MRiRW Nr
R-280/2004o z dnia 20.07.2004r oraz decyzją MRiRW Nr R-28/2008 z dnia
13.02.2008
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!