MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Champion 50 WP

Champion 50 WP
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego)
Grupa chemiczna:
 • miedziowe
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak, jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, ogórek, pomidor, fasola - 7 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
Miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego) - 50%
Grupa chemiczna:
związek z grupy miedziowych
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 5/2004 z dnia 20.02.2004 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R- 22/2007 z dnia 31.01.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 325/2007 z dnia 9.07.2007r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza
- parch jabłoni, parch gruszy
Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Ze względu na możliwość wywołania poparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.
jabłoń
- zaraza ogniowa
Zalecane dawki:
* w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia: 1,5 kg/ha,
* w okresie wzrostu owoców: 0,75 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
grusza
- zaraza ogniowa
Zalecane dawki:
* w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia: 3 kg/ha,
* w okresie wzrostu owoców: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
czereśnia, wiśnia
- rak bakteryjny drzew pestkowych.
1. Okres nabrzmiewania pąków i opadania liści.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
2. Okres kwitnienia.
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

UWAGI:
1. Środek zalecany głównie do zapobiegawczej ochrony warzyw przed chorobami bakteryjnymi.
2. W ogórku środek może powodować lekkie żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.
3. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ogórek
- bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych.
Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Środek stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7 dni, najpóźniej do okresu kwitnienia ogórków.
pomidor
- bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka.
Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody:700-800 l/ha.
Środek stosować 2-3-krotnie w odstępach co 7-10 dni. W przypadku dużego zagrożenia roślin zarazą ziemniaka środek Champion 50 WP należy stosować przemiennie z fungicydami o działaniu wgłębnym.
fasola
- bakterioza obwódkowa fasoli, antraknoza fasoli,
Zalecane dawki: 1,5-2 kg/ha.
Wyższa dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać kiedy fasola jest w fazie rozwoju 1-2 pierwszych liści właściwych.
Środek stosować 1-2 razy co 7-10 dni.

UWAGI:
1. Środek zalecany głównie do zapobiegawczej ochrony warzyw przed chorobami bakteryjnymi.
2. W ogórku środek może powodować lekkie żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.
3. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
- zaraza ziemniaka

Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować przy większym nasileniu choroby i silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody 300-400 l/ha.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste lub średniokropliste.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym
Champion 50 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

UWAGI:
1. Środek zalecany głównie do zapobiegawczej ochrony warzyw przed chorobami bakteryjnymi.
2. W ogórku środek może powodować lekkie żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.
3. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):

Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ, (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać pyłu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!