MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Polysect hobby AL

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: 20°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc, gąsienic bielinków, wciornastków, przędziorków i mączlika szklarniowego w amatorskiej uprawie roślin sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych w ogrodach działkowych i przydomowych.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
jabłoń, grusza, kapustne, chrzan, cebula, por, pomidor pod
osłonami, papryka pod osłonami-- 24 godziny.
Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
Substancja czynna:
bifentryna /(Z)-(1RS, 3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-
imetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ylometylu/ (związek z grupy
pyretroidów) – 0,03 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
ciecz do bezpośredniego stosowania
Toksyczność:
Zawiera bifentrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 548/99 z dnia 11.05.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 15/2004p z dnia 09.01.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 174/2004o z dnia 08.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 260/2007 r. z dnia 29.05.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Anturium
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Cyklamen perski
 • Difenbachia
 • fikus
 • frezja
 • Fuksja
 • Gerbera
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Kawa arabska
 • mieczyk
 • Papryka 
 • Pomidor 
 • Por 
 • Róża
 • Sępolia fiołkowa
 • starzec Rowleya
 • Strelicja królewska
 • Wilczomlecz nadobny (poinsecja)
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza (niskie uprawy)
- mszyce
Stosować po wystąpieniu szkodnika, przed kwitnieniem lub bezpośrednio po kwitnieniu drzew.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20o C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom zwłaszcza ssącym wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były dokładnie pokryte cieczą.
3. Środka nie stosować podczas silnego wiatru oraz silnego nasłonecznienia.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
kapustne, chrzan
- gąsienice zjadające liście
Zabieg wykonać w okresie żerowania młodych stadiów gąsienic.
Przeciwko gąsienicom piętnówek opryskiwać przed ich wgryzieniem się do wnętrza główek kapusty lub róż kalafiora.

cebula, por
- wciornastki
Opryskiwanie wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, w razie potrzeby zabieg powtórzyć.

pomidor, papryka
- mszyce
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20o C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom zwłaszcza ssącym wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były dokładnie pokryte cieczą.
3. Środka nie stosować podczas silnego wiatru oraz silnego nasłonecznienia.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)
- przędziorki, mszyce, mączlik szklarniowy
Zabieg wykonać po wystąpieniu uszkodzeń lub szkodnika.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika.
Opryskiwać całą roślinę - zwracając uwagę na dokładne pokrycie środkiem również dolnej strony liści.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20o C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom zwłaszcza ssącym wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były dokładnie pokryte cieczą.
3. Środka nie stosować podczas silnego wiatru oraz silnego nasłonecznienia.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia
do konsumpcji):
jabłoń, grusza, kapustne, chrzan, cebula, por, pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami-
- 24 godziny.
Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!