MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Polysect 003 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • bifentryna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: 20°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków oraz innych szkodników ssących, gryzących i minujących w amatorskiej uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
jabłoń, grusza, kapustne, chrzan, cebula, por, ogórek pod
słonami, pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna
pod osłonami - 24 godziny.
Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
Substancja czynna:
bifentryna /(Z)-(1RS, 3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ylometylu/ (związek z grupy
pyretroidów) - 3 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Zawiera bifentrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
iekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 549/99 z dnia 11.05.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-16/2004p z dnia 09.01.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-174/2004o z dnia 08.04.2004 r.,
oraz decyzją MRiRW Nr R- 245/2007 z dnia 22.05.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Anturium
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Cyklamen perski
 • Difenbachia
 • fikus
 • frezja
 • Fuksja
 • Gerbera
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Kawa arabska
 • mieczyk
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
 • Por 
 • Róża
 • Sępolia fiołkowa
 • starzec Rowleya
 • Strelicja królewska
 • Wilczomlecz nadobny (poinsecja)
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza (niskie uprawy)
- mszyce, przędziorki
Stosować po wystąpieniu szkodnika, przed kwitnieniem lub bezpośrednio po kwitnieniu drzew.
Zalecana dawka: 6,7 ml/1 litrze wody.
Zalecana ilość wody: 10 l na 100 m2.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20oC zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
-  w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)
kapustne, chrzan
- gąsienice zjadające liście
Zabieg wykonać w okresie żerowania młodych stadiów gąsienic.
Przeciwko gąsienicom piętnówek opryskiwać przed ich wgryzieniem się do wnętrza główek kapusty lub róż kalafiora.

cebula, por
- wciornastki
Opryskiwanie wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, w razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Zalecana dawka: 6,7 ml/1 litrze wody.
Zalecana ilość wody: 6 l na 100 m2.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20oC zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)
- przędziorki, mszyce, mączlik szklarniowy
Zalecana dawka: 6,7 ml/1 litrze wody.
Zabieg wykonać po wystąpieniu uszkodzeń lub szkodnika.
Zalecana ilość wody: 6 litrów na 100 m2 (w gruncie), 10-20 litrów na 100 m2 (pod osłonami).

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 20oC zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawiane j po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
 - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia
do konsumpcji):
jabłoń, grusza, kapustne, chrzan, cebula, por, ogórek pod osłonami, pomidor pod osłonami,
papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami - 24 godziny.
Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!