MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Polysect 002 EW

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • bifentryna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: 20°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych przędziorków, wciornastków, mszycy jabłoniowej oraz mączlika szklarniowego w amatorskiej uprawie jabłoni oraz papryki, pomidora, róży i pierwiosnka pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
JABŁOŃ, POMIDOR, PAPRYKA - 24 GODZINY
RÓŻA, PIERWIOSNEK – NIE DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
336 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
Substancja czynna:
bifentryna /(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ylometylu/ (związek z grupy
pyretroidów) - 2 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja do sporządzania wodnej emulsji oleju w wodzie
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo - utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły w przypadku stosowania w uprawie jabłoni.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr. R-39/2009 z dnia 27.03.2009 roku
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jabłoń
 • Papryka 
 • pierwiosnek bezłodygowy
 • pierwiosnek gruziński
 • pierwiosnek omszony
 • pierwiosnek pruhonicki
 • pierwiosnek różowy
 • pierwiosnek wyniosły
 • Pomidor 
 • Róża
Dawka (dla roślin sadowniczych):
JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa.
Stosować po wystąpieniu szkodnika, przed kwitnieniem lub bezpośrednio po kwitnieniu drzew.
Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m2.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 200C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 Na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
 Kiedy na chronionej uprawie występują kwitnące chwasty
 W miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

Dawka (dla roślin warzywniczych):
POMIDOR, PAPRYKA.
mączlik szklarniowy.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m2.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 200C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 Na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
 Kiedy na chronionej uprawie występują kwitnące chwasty
 W miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
PIERWIOSNEK
przędziorek chmielowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana dawka: 10 ml/1 litrze wody.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l na 100 m2.

UWAGI:
1. W temperaturze powyżej 200C zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (szczególnie ssącym) wykonać dokładnie ,aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 Na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
 Kiedy na chronionej uprawie występują kwitnące chwasty
 W miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
JABŁOŃ, POMIDOR, PAPRYKA - 24 GODZINY
RÓŻA, PIERWIOSNEK – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
JABŁOŃ – 14 DNI
ROSLINY WARZYWNE I OZDOBNE POD OSŁONAMI – NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
dokładnie wymieszać i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie niewielką ilością wody, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni  poprzednio opryskiwanej.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochronny osobistej.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowanie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
 
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!