MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
O-Carb 722 SL

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • propamokarb w postaci kompleksu z HCL
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
O-CARB 722 SL jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
propamokarb – kompleks HCl 3-(dimetyloamino) propylokarbaminian propylu
(związek z grupy pochodnych kwasu karbamiowego) – 722 g /l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 7/2008 i.r. z dnia 04.11.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Anturium
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • Cyklamen perski
 • Difenbachia
 • fikus
 • frezja
 • Fuksja
 • Gerbera
 • Kawa arabska
 • mieczyk
 • Róża
 • Sępolia fiołkowa
 • starzec Rowleya
 • Strelicja królewska
 • Wilczomlecz nadobny (poinsecja)
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH POD OSŁONAMI
1. Podlewanie
 fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa
Zalecane stężenie środka: 0,15 – 0,3% (150 – 300 ml środka w 100 litrach wody).
Środek w stężeniu 0,3% stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-4 l/m2.
Rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu roślin (zastosowanie profilaktyczne) w celu zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjne z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych.

2. Opryskiwanie
 mączniak rzekomy
Zalecane stężenie środka: 0,15 – 0,3% (150 – 300 ml środka w 100 litrach wody).
Środek w stężeniu 0,3% stosować w warunkach większego nasilenia objawów chorobowych na liściach i kwiatostanach.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 – 1 000 l/ha.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.
Środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób. Następne 2 - 3 zabiegi wykonać w odstępach, co 7 dni.

UWAGA
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia.
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
 Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną ilość do wykonania zabiegu. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka
 w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V. PRZECHOWYWANIE
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 10ºC i nie wyższej niż 30ºC.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!