MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mefisto Pro 05 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chizalofop-P-etylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
MEFISTO PRO 05 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych,
warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole upraw pożniwnych.
Działanie na chwasty.
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.:
a) w dawce 0,75-1 l/ha samosiewy zbóż,
b) w dawce 1-1,5 l/ha: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice,
c) w dawce 2-3 l/ha: perz właściwy, wiechlina zwyczajna,
d) w dawce 4 l/ha: perz właściwy w zespole upraw pożniwnych, gdy wykonano uproszczoną
uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.
Chwasty odporne : rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
cebula, czosnek, marchew, pietruszka, seler - 30 dni
pomidor, ziemniak - 40 dni
groch jadalny, fasola, bób - 45 dni
łubin, bobik - 50 dni
rzepak - 70 dni
buraki, len, kapusta głowiasta i włoska, brukselska, por,
chrzan - 87 dni
rośliny jagodowe (agrest, malina, porzeczki, truskawki) nie
otyczy
drzewa owocowe nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chizalofop-P-etylowy - (R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-ylooksy)fenoksy]propionian
etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 5%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Produkt łatwopalny
Działa szkodliwie na drogi oddechowe
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 4 /2009 i.r. z dnia 23. 04. 2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Bób 
 • Bobik 
 • Brzoskwinia
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Cebula siedmiolatka, czosnek dęty 
 • Chrzan
 • Czereśnia
 • Czosnek pospolity 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Len zwyczajny 
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Łubin biały 
 • Łubin wąskolistny 
 • Łubin żółty 
 • Malina 
 • Marchew 
 • Morela
 • Pietruszka 
 • Por 
 • Poziomka 
 • Rzepak 
 • Śliwa domowa
 • Truskawka 
 • Wiśnia
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
rośliny jagodowe (agrest, malina, porzeczki, truskawka), sady (drzewa owocowe) i szkółki
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców stosując środek do zwalczania:
chwastów jednorocznych w dawce 1-1,5 l/ha
perzu właściwego (gdy rośliny perzu mają do 15 cm wysokości), w dawce 2-4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 4 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Mefisto Pro 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się
stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Mefisto Pro05 EC.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
bób, groch jadalny
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).

burak ćwikłowy, (plantacje produkcyjne)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści aż do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi.
Uwaga!
Nie stosować środka w burakach ćwikłowych przeznaczonych na botwinę.

cebula
- z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka
- plantacje nasienne termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

chrzan
Opryskiwać do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.

czosnek
Opryskiwać po posadzeniu ząbków, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

fasola
Opryskiwać po wschodach od pierwszej pary potrójnych liści.

kapusta głowiasta (biała, czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska, pomidor
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady (np. pomidor w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady) i po wzejściu chwastów jednoliściennych.

marchew, pietruszka
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
Plantacje nasienne opryskiwać po wytworzeniu się rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągną wysokość 10-15 cm.
Uwaga!
Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.

por
 opryskiwać po wykształceniu się przez rośliny pora 1-2 liści
- z rozsady, opryskiwać po przyjęciu się rozsady.

seler
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
Uwaga!
Naci selera nie przeznaczać na konsumpcję.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Mefisto Pro 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się
stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Mefisto Pro05 EC.
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi.
Uwaga!
1. Na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych środek Mefisto Pro 05 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Gladiator 70 WG - w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tych herbicydów.
2. Środek Mefisto Pro 05 EC można stosować w dawkach dzielonych, do zwal chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych w fazie 2 liści chwastów 2 x 0,5 l/ha, drugi zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym.
3. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje nasienne)
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągną wysokość: 10-15 cm.

ziemniak
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi).

rzepak ozimy
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy:
1. do zwalczania chwastów jednoliściennych, jednorocznych od fazy 2 liści do fazy krzewienia:
a) samosiewy zbóż - jesienią w dawce 0,75 l/ha lub wiosną w dawce 0,75-1 l/ha niższą dawkę stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia,
b) miotła zbożowa - jesienią w dawce 1 l/ha lub wiosną w dawce 1-1,5 l/ha.
c) do zwalczania perzu (w fazie 4-6 liści) jesienią lub wiosną w dawce 2-3 l/ha.
e) rzepak jary
Opryskiwać, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści nie później niż do wybijania rzepaku w pędy.

len
Opryskiwać, gdy len osiągnie fazę "jodełki" to jest gdy rośliny mają 6-12 cm wysokości.
Środek stosować:
do zwalczania chwastów jednoliściennych, jednorocznych (w fazie 2-4 liści) w dawce
1-1,5 l/ha, do zwalczania perzu (w fazie 4-6 liści) w dawce 2 l/ha.
Uwaga!
Środka nie stosować:
Na plantacjach porażonych przez choroby lub szkodniki (np. pchełkę lnową).

zespół upraw pożniwnych (zwalczanie perzu).
Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy pocięte w trakcie mechanicznej uprawy rozłogi perzu powschodziły i osiągnęły fazę 4-6 liści. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca od zastosowania środka, natomiast rośliny jednoliścienne (np. zboża) można wysiewać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zabiegu.
Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte zastosować dawkę 4 l/ha.

lucerna (plantacje nasienne)
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

bobik, łubin
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Mefisto Pro 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Mefisto Pro05 EC.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV. OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
cebula, czosnek, marchew, pietruszka, seler - 30 dni
pomidor, ziemniak - 40 dni
groch jadalny, fasola, bób - 45 dni
łubin, bobik - 50 dni
rzepak - 70 dni
buraki, len, kapusta głowiasta i włoska, brukselska, por, chrzan - 87 dni
rośliny jagodowe (agrest, malina, porzeczki, truskawki) nie dotyczy
drzewa owocowe nie dotyczy

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECIWWSKAZANIA
1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca
2. Nie stosować środka bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.
3. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów ; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę instrukcję stosowania.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!