MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Zato 50 WG

Zato 50 WG
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • trifloksystrobina
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy strobiluryn
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu, jabłoni, gruszy, truskawki oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.
Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych.
Działanie na roślinę:
 • mezosystemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
CHMIEL –14 DNI,
JABŁKA, GRUSZKI - 14 DNI,
TRUSKAWKA –3 DNI,
MARCHEW – 14 DNI,
KAPUSTA GŁOWIASTA I PEKIŃSKA – 14 DNI.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
trifloksystrobina – (E)-metoksyimino{(E)-α- [1- α, α, α- trifluoro-m-toilo)
etylidenoaminooksy]-o- tolilo}octan metylu (związek z grupy strobiluryn) - 500 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 879/2001r. z dnia 15.10.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-169/2003p z dnia 29.07.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R-121/2004o z dnia 11.03.2004 r.
decyzją Nr R-32/2006 z dnia 22.05.2006 r.
oraz decyzją nr R- 313/2010d z dnia 25 .11.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Chmiel
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Marchew 
 • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Środek można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.
a) JABŁOŃ, GRUSZA
- parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka: 0,15 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji, 2 - 3 razy w
sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
W celu zapobiegania powstawaniu form odpornych parcha jabłoni i gruszy na środki
strobilurynowe poleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Antracol 70 WG.
 Zato 50 WG 0,15 kg/ha + 1,5 kg/ha Antracol 70 WG.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
b) JABŁOŃ
- mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,15 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Wykonać 2 - 3 zabiegi, w sezonie z czego maksymalnie 3 zabiegi następujące po sobie.
c) JABŁOŃ (CHOROBY PRZECHOWALNICZE)
- gorzka zgnilizna.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować dwukrotnie:
 4 tygodnie przed zbiorem owoców.
 2 tygodnie przed zbiorem owoców.
d) TRUSKAWKA
- biała plamistość liści, mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody:
- plantacje owocujące: 600 l/ha.
- plantacje mateczne: 1200 l/ha.
Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami, na plantacjach owocujących po zbiorze owoców, a na plantacjach matecznych z chwilą wyrastania rozłogów, nie częściej niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym co 10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Na plantacjach owocujących przed wykonaniem zbiegów należy skosić liście i usunąć je z plantacji.

UWAGI
1. Środek o bardzo dobrej przyczepności. Mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz. Można go stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.
2. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
MARCHEW
- alternarioza, mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

KAPUSTA GŁOWIASTA
- czerń krzyżowych, szara pleśń.
Zalecana dawka: 0,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

KAPUSTA PEKIŃSKA
- czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGI
1. Środek o bardzo dobrej przyczepności. Mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz. Można go stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.
2. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
Dawka (dla roślin rolniczych):
CHMIEL
- mączniak prawdziwy chmielu.
Zalecane stężenie: 0,025% (25 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
 bezpośrednio po naprowadzeniu chmielu na przewodniki: 600-1000 l /ha,
 po osiągnięciu przez chmiel siatki: 1500-2000 l/ha,
 w fazie kwitnienia i później: 2500-3000 l/ha.
Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych, nie częściej niż
3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 3-4 tygodnie, przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych.

UWAGI
1. Środek o bardzo dobrej przyczepności. Mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz. Można go stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.
2. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
CHMIEL –14 DNI,
JABŁKA, GRUSZKI - 14 DNI,
TRUSKAWKA –3 DNI,
MARCHEW – 14 DNI,
KAPUSTA GŁOWIASTA I PEKIŃSKA – 14 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Zato 50 WG łącznie ze środkiem Antracol 70 WG należy
sporządzić ciecz użytkową środka Zato 50 WG i uzupełnić zbiornik do połowy wodą.
Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza sporządzoną w osobnym naczyniu zawiesinę środka Antracol 70 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
-W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE\

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!