MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Antracol 70 WG

Antracol 70 WG
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • propineb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy ditiokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych roślin iglastych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, pomidor (w gruncie) - 7 dni,
jabłka, gruszki - 14 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
propineb, (związek z grupy ditiokarbaminianów) polimer 1,2-propylenobis (ditiokarbaminianu)cynkowego - 70 %.
Grupa chemiczna:
związek z grupy ditiokarbaminianów
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
dla ludzi: nie dotyczy, dla pszczół: nie dotyczy, dla organizmów wodnych: bardzo toksyczny
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 728/2000 z dnia 12.07.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW z dnia 31.07.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-179/2003p z dnia 31.07.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-16/2007 z dnia 24.01.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • choina kanadyjska
 • cis pospolity
 • cis pośredni
 • cyprysik groszkowy
 • cyprysik japoński
 • cyprysik Lawsona
 • cyprysik nutkajski
 • cypryśnik błotny
 • Grusza
 • Jabłoń
 • jałowiec chiński
 • jałowiec łuskowy
 • jałowiec nadbrzeżny
 • jałowiec Pinga
 • jałowiec płożący
 • jałowiec pospolity
 • jałowiec pośredni
 • jałowiec rozesłany
 • jałowiec sabiński
 • jałowiec skalny
 • jałowiec wirginijski
 • jedlica Menziesa, daglezja
 • jodła balsamiczna
 • jodła górska
 • jodła kalifornijska
 • jodła koreańska
 • jodła szlachetna
 • jodła weitchii
 • metasekwoja chińska
 • mikrobiota syberyjska
 • miłorząb dwuklapowy
 • modrzew europejski
 • modrzew japoński
 • Pomidor 
 • sosna bośniacka
 • sosna czarna
 • sosna drobnokwiatowa
 • sosna gęstokwiatowa
 • sosna górska, kosodrzewina
 • sosna himalajska
 • sosna limba
 • sosna oścista
 • sosna pospolita
 • sosna wejmutka, sosna Weymouthe`a
 • sosna żółta
 • świerk biały
 • świerk Brewera
 • świerk czarny
 • świerk kaukaski
 • świerk kłujący
 • świerk pospolity
 • świerk serbski
 • Ziemniak 
 • żywotnik olbrzymi
 • żywotnik wschodni
 • żywotnik zachodni
 • żywotnikowiec japoński
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza
-parch jabłoni, parch gruszy

Zalecana dawka: 2-2,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Dawkę środka i wody dostosować do wielkości drzew i stanu zagrożenia plantacji chorobą.

UWAGA
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor (w gruncie)
-zaraza ziemniaka, alternarioza

Zalecana dawka: 2-2,5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka zastosować w warunkach większego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
W sezonie wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni.

UWAGA
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
-alternarioza

Zalecana dawka: 1,8 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
-zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 1,8 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym Antracol 70 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.
burak cukrowy, burak pastewny.
-chwościk buraka, rdza, brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia wystąpieniem chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Antracol 70 WG ogranicza występowanie mączniaka prawdziwego.


UWAGA
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Iglaste rośliny ozdobne.
-osutka sosny

Zalecane stężenie: 0,2 % (200 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.
Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby w odstępach co 10-14 dni.

UWAGA
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA ,LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ POŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!