MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Baycor 25 WP

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • bitertanol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych i zielarskich przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • wyniszczający
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
72 godz.
Karencja:
jabłka - 14 dni
wiśnie, czereśnie, śliwki - 21 dni
rośliny zielarskie - 30 dni
mak lekarski - 20 dni
kolendra siewna - 21 dni
kminek zwyczajny - 14 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • faza opadania płatków kwiatów
  • faza przed zbiorem
  • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
  • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
Substancja czynna:
bitertanol (związek z grupy triazoli) / 1-(bifenyl-4-iloksy)-3,3-dimetylo-1-1H-(1,2,4- triazol-1-ilo)butan-2-ol - 25 %.
Grupa chemiczna:
związek z grupy triazoli
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie drogą oddechową.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 729/2000 r. z dnia 12.05.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R- 185/2003p z dnia 31.07.2003r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-198/2007 z dnia 11.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń
-parch jabłoni(środek ogranicza występowanie mączniaka prawdziwego)

Zalecana dawka:
* zapobiegawczo - 1,15 kg/ha
* interwencyjnie (do 72 godzin po infekcji) - 1,5 kg/ha
* wyniszczająco (po wystąpieniu objawów choroby) - 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować po kwitnieniu, 2-3 razy w sezonie.
wiśnia, czereśnia
-drobna plamistość liści, gorzka zgnilizna

Zalecana dawka: 1,5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 kg/ha.
Środek stosować po kwitnieniu , 2-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
-brunatna zgnilizna
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować w okresie białego pąka i pełni kwitnienia.
śliwa
-brunatna zgnilizna

Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny zielarskie
-rdze, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka 1,2-2 kg/ha
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Dawkę środka i wody dostosować do wielkości roślin i stopnia zagrożenia plantacji chorobami.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać pyłu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!