MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sencor 70 WG

Sencor 70 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metrybuzyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
SENCOR 70 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w ziemniaku i pomidorze.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów.
Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna,  rdest powojowaty, rdest ptasi, wiechlina roczna,

chwasty odporne np.: bieluń dziędzierzawa, ostrożeń polny, perz właściwy, portulaka pospolita, psianka czarna, przytulia czepna.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidory, ziemniaki - 42 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 70%.

Grupa chemiczna:
związek z grupy triazynonów
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ. Nr R - 48/2008 z dnia 30,05,2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 321 /2010d z dnia 10.12. 2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
POMIDOR Z ROZSADY

Zabieg wykonać:

1. jeden dzień przed sadzeniem.
Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.

2. po sadzeniu
opryskiwać w 7-10 dni po posadzeniu pomidorów.
Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.
Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych i wczesnych takich jak Alfa, Tempo oraz średniowczesnej odmiany Grand (uprawianych z rozsady) stosować Sencor 70 WG tylko w terminie przed sadzeniem.
Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorów mogących reagować ujemnie na środek Sencor 70 WG w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Sencor 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny motylkowe.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. Na glebach zbrylonych i przesuszonych.
2. Na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
3. Po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba, wybiegnięta i niezahartowana.
4. W temperaturze powyżej 25 oC .
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
Środek stosować:
a) przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin
-Zalecana dawka: 0,75-1 kg/ha.
b) po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty nie są
wyższe niż 3-4 cm
-Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.

WRAŻLIWOŚĆ ODMIANOWA
1. Odmiany: Ania, Aster, Baszta, Bekas, Bila, , Elida, Fala, Frezja, Harpun, Ibis, Irga, Irys, Jagoda, Jagna, Jaśmin, Lena, Kos, Lawina, Lotos, Malwa, Maryna, Oda, Orlik, Stobrawa, Sumak zaleca się odchwaszczać po posadzeniu, wyłącznie na 8-10 dni przed przewidywanym terminem wschodów.
2. Środka Sencor 70 WG nie stosować do ochrony ziemniaków odmiany Dunajec.
Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian ziemniaków w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Uwagi:
1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin
2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszankach) może spowodować przejściowe uszkodzenia rośliny uprawnej zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka jednak bez ujemnego wpływu na plon.
3. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Sencor 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny motylkowe.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. Na glebach zbrylonych i przesuszonych.
2. Na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
3. Po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba, wybiegnięta i niezahartowana.
4. W temperaturze powyżej 25 oC .
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając
zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji
opryskiwanej środkiem Sencor 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez
choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać: lucernę oraz rośliny do odchwaszczania
których herbicyd ten jest zalecany. Podczas stosowania środka Sencor 70 WG w mieszaninie
z innymi środkami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań zawartych w ich etykietachinstrukcjach
stosowania.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
pomidory, ziemniaki - 42 dni
szparagi - 21 dni
groch, bobik, łubin - 60 dni.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- Na glebach zbrylonych i przesuszonych.
- Na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
- Po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba, wybiegnięta i niezahartowana.
- W temperaturze powyżej 25oC.
- W dawkach wyższych od zalecanych.
- Podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego
mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm.
Odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37) Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!