MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Lontrel 300 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chlopyralid
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony głównie do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego, a w mieszan inach z określonymi herbicydami, również innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, buraku cukrowym, buraku pastewnym, pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym,  jęczmieniu jarym, pszenżycie ozimym, kukurydzy, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnie, cebuli, kapuście nasiennej, kapuście głowiastej z rozsady, kapuście włoskiej z rozsady, kapuście brukselskiej z rozsady, w roślinach sadowniczych i niektórych ozdobnych oraz na plantacjach wikliny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
chlopyralid – 300 g/l w formie soli monoetanoloaminowej
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
dla ludzi: nie dotyczy, dla pszczół: nie dotyczy, dla organizmów wodnych: szkodliwy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 400/98 z dnia 28.09.1998 r. zmienione decyzją MRiRW z dnia
27.10.1999 r.,decyzją MRiRW z dnia 08.11.2000 r.,decyzją MRiRW Nr 44/2002 z
dnia 04.12.2002 r.,decyzją MRiRW r R-507/2003pz dnia 22.09.2003 r., decyzją
MRiRW Nr R-330/2004 z dnia 23.09.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-13/2007 z
dnia 24.01.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Borówka 
 • Brzoskwinia
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Cebula siedmiolatka, czosnek dęty 
 • Czereśnia
 • Figa pospolita
 • Gorczyca biała 
 • Gorczyca sarepska 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Jęczmień 
 • Jeżyna 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta włoska 
 • Kasztan jadalny
 • Kukurydza 
 • Kumkwat
 • Len zwyczajny 
 • Leszczyna pospolita
 • Malina 
 • Migdałowiec
 • Morela
 • Oliwka europejska
 • Orzech włoski
 • Pigwa pospolita
 • Pistacja właściwa
 • Pomarańcza, cytryna i inne
 • Poncyria
 • Porzeczka 
 • Poziomka 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Rzepak 
 • Śliwa domowa
 • Śliwa japońska
 • Truskawka 
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Żurawina 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- rzepak ozimy.
Zabieg można wykonać:
a) jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku
lub
b) wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez
rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
-Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować Lontrel 300 SL w
mieszaninach z innymi herbicydami:
a) jesienią gdy rzepak osiągnął fazę 4-6 liści
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Kerb 50 WP 1 kg/ha.
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Kerb 500 SC 1 l/ha.
b) wiosną w momencie ruszenia wegetacji
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Perenal 104 EC 0,5 l/ha.
lub
Lontrel 300 SL 0,3 l/ha + Kerb 50 WP 1 kg/ha.
Lontrel 300 SL 0,3 l/ha + Kerb 500 SC 1 l/ha.
- rzepak jary.
Lontrel 300 SL stosować w fazie 4-6 liści rzepaku.
-Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Uwaga
Lontrel 300 SL sam lub w mieszaninach z innymi herbicydami można również stosować na plantacjach
rzepaku potraktowanych przedwschodowo innymi herbicydami.
- burak cukrowy, burak pastewny.
Lontrel 300 SL stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC
a) po wschodach, od fazy 1 liścia właściwego roślin buraka (przerywkę wykonać w 6-8 dni po zabiegu)
lub
b) po przerywce, na wschodzące chwasty w dawce
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Betanal 160 EC 5-6 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek można stosować także łącznie
ze środkiem Betanal Progress 274 OF w systemie dawek dzielonych:
a) pierwszy zabieg w fazie liścieni buraka przeciwko chwastom w fazie liścieni
Lontrel 300 SL 0,15 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
drugi zabieg w 5-10 dni po pierwszym zabiegu przeciwko ponownie wschodzącym chwastom
Lontrel 300 SL 0,2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
trzeci zabieg w 5-10 dni po drugim zabiegu przeciwko ponownie wschodzącym chwastom
Lontrel 300 SL 0,2 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
Uwaga
Lontrel 300 SL w dawce 0,3-0,4 l/ha bez dodatku innych herbicydów stosować (powschodowo, w
terminach podanych dla poszczególnych roślin) tylko wówczas, gdy na plantacji występują jedynie
chwasty wrażliwe na ten środek.
- pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime.
Środek stosować do zwalczania ostrożenia polnego, w pełni fazy krzewienia zbóż
-Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Lontrel 300 SL można stosować w
mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL w dawce:
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować gdy chwasty wrażliwe na środek występują masowo lub
gdy znajdują się w późniejszej fazie rozwojowej.
W pszenicy ozimej w celu zwalczania ostrożenia polnego Lontrel 300 SL można stosować do fazy
liścia flagowego w dawce 0,4-0,6 l/ha.
Uwaga
Środek może powodować przemijające uszkodzenia niektórych odmian pszenicy ozimej np.: Salwa,
Saga.
- kukurydza.
Środek stosować po wykształceniu przez rośliny kukurydzy drugiej pary liści.
-Zalecana dawka: 0,35-0,5 l/ha.
Uwaga
Dawkę środka dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
- gorczyca biała, gorczyca sarepska.
Środek stosować po wykształceniu przez rośliny gorczycy drugiej pary liści, lecz nie później niż do
momentu tworzenia się pędów.
-Zalecana dawka: 0,35-0,5 l/ha.
Uwaga
Dawkę środka dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
- len.
Lontrel 300 SL stosować w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL gdy len osiągnie
wysokość 6-12 cm (faza "jodełki") w dawce
Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka
stosować, gdy chwasty rumianowate są w późniejszej fazie rozwojowej.
Uwagi:
Nie stosować mieszaniny środków Lontrel 300 SL i Chwastox Extra 300 SL:
1. w wysokiej temperaturze powietrza (powyżej 23ºC) i w czasie silnego nasłonecznienia (zabieg
wykonać najlepiej wcześnie rano lub późnym popołudniem),
2. w niskiej temperaturze powietrza (poniżej 12ºC) z uwagi na obniżenie skuteczności zabiegu,
3. w lnie mokrym lub uszkodzonym przez choroby czy szkodniki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
Firma Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. , która jest producentem preparatu, nie korzysta w pełni z usług naszego serwisu.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!