MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Pyrinex Extra 480 EC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • chloropiryfos
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
PYRINEX EXTRA 480 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników w buraku cukrowym i pastewnym, tytoniu, roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w leśnictwie. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • gazowy
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
burak cukrowy i pastewny - 30 dni
Etykieta Pyrinex Extra 480 EC, załącznik do zezwolenia
MRiRW.3
marchew - 14 dni
kapustne - 21 dni
rośliny sadownicze (drzewa owocowe, krzewy jagodowe,
truskawka) - nie dotyczy
tytoń - nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
96 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chloropiryfos/tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dietylu (związek z grupy
fosforoorganicznych) - 480 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 31/2009i.r. z dnia 25.11.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • ambrowiec amerykański
 • Borówka 
 • bożodrzew gruczołkowaty
 • Brokuł 
 • Brzoskwinia
 • brzoza brodawkowata
 • brzoza himalajska
 • brzoza Jacquemonta
 • brzoza pożyteczna
 • buk pospolity
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • choina kanadyjska
 • Chrzan
 • cis pospolity
 • cis pośredni
 • cyprysik groszkowy
 • cyprysik japoński
 • cyprysik Lawsona
 • cyprysik nutkajski
 • cypryśnik błotny
 • czeremcha pospolita
 • Czereśnia
 • dąb czerwony
 • dąb szypułkowy
 • glediczja trójcierniowa
 • głóg dwuszyjkowy
 • grab pospolity
 • grujecznik japoński
 • Grusza
 • grusza wierzbolistna
 • Jabłoń
 • jabłoń purpurowa
 • jałowiec chiński
 • jałowiec skalny
 • Jarmuż 
 • jarząb mączny
 • jarząb pospolity
 • jarząb pośredni
 • jarząb szwedzki
 • jarząb turyngski
 • jedlica Menziesa, daglezja
 • jesion pensylwański
 • jesion wyniosły
 • Jeżyna 
 • jodła balsamiczna
 • jodła górska
 • jodła kalifornijska
 • jodła koreańska
 • jodła szlachetna
 • jodła weitchii
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • karagana syberyjska
 • kasztanowiec biały
 • kasztanowiec czerwony
 • kasztanowiec gładki
 • klon czerwony
 • klon jawor
 • klon jesionolistny
 • klon palmowy
 • klon polny
 • klon srebrzysty
 • klon tatarski
 • klon zwyczajny
 • korkowiec amurski
 • Leszczyna pospolita
 • leszczyna turecka
 • lipa amerykańska
 • lipa drobnolistna
 • lipa europejska
 • lipa krymska
 • lipa srebrzysta
 • lipa szerokolistna
 • magnolia drzewiasta
 • magnolia gwiaździsta
 • magnolia japońska
 • magnolia naga
 • magnolia parasolowata
 • magnolia pośrednia
 • magnolia purpurowa
 • magnolia purpurowa
 • magnolia Siebolda
 • magnolia szerokolistna
 • Malina 
 • Marchew 
 • metasekwoja chińska
 • miłorząb dwuklapowy
 • modrzew europejski
 • modrzew japoński
 • Morela
 • morwa biała
 • oliwnik wąskolistny
 • olsza czarna
 • olsza szara
 • Orzech włoski
 • pigwa wielkoowocowa
 • platan klonolistny
 • Porzeczka 
 • Poziomka 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • robinia biała
 • Rzepak 
 • Śliwa domowa
 • śliwa wiśniowa
 • sofora japońska
 • sosna bośniacka
 • sosna czarna
 • sosna drobnokwiatowa
 • sosna gęstokwiatowa
 • sosna himalajska
 • sosna limba
 • sosna oścista
 • sosna pospolita
 • sosna wejmutka, sosna Weymouthe`a
 • sosna żółta
 • sumak octowiec
 • surmia pośrednia
 • surmia zwyczajna
 • świerk Brewera
 • świerk kaukaski
 • świerk kłujący
 • świerk pospolity
 • świerk serbski
 • topola kanadyjska
 • topola Simona
 • Truskawka 
 • tulipanowiec amerykański
 • wiąz górski
 • wiąz holenderski
 • wierzba babilońska
 • wierzba iwa
 • wierzba płacząca
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • wiśnia piłkowana
 • wiśnia pospolita
 • wiśnia różowa
 • Ziemniak 
 • złotokap Waterera
 • Żurawina 
 • żywotnik olbrzymi
 • żywotnik wschodni
 • żywotnik zachodni
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe, krzewy jagodowe, szkółki drzew i krzewów owocowych
- pędraki, drutowce, opuchlaki.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwać przed sadzeniem drzew lub krzewów i wymieszać środek z glebą poprzez 
zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 750 - 900 l/ha.

truskawka
- opuchlaki.
Zalecana dawka: 2,5 - 3 l/ha.
Etykieta Pyrinex Extra 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW.2
Opryskiwać rośliny i glebę po zbiorze owoców, po uprzednim skoszeniu i usunięciu liści.
Zalecana ilość wody: 750 - 900 l/ha.

UWAGA!
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
rośliny kapustne
- gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantniś krzyżowiaczek, piętnówki kapustnicy.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic.

- mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

marchew
- połyśnica marchwianka.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Opryskiwać rośliny w momencie lotu muchówek tj. na początku kwitnienia grochodrzewu.
Zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy i pastewny
- pędraki, drutowce, drobnica burakowa.
Środek stosować:
do opryskiwania gleby na 3-4 dni przed siewem buraków (wymieszać z glebą poprzez 
zabronowanie) w dawkach: 2-2,5 l/ha
lub
1,5 l/ha w przypadku wysiewania nasion otoczkowanych lub zaprawionych tylko 
insektycydem
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha
do opryskiwania pasowego gleby równocześnie z siewem w dawkach:
1,5 l/ha (w 7 l wody) - opryskując kropelkowo specjalnym aplikatorem np. "Peripump"
1,5 l/ha (w 100 l wody) - używając opryskiwacza 6 rzędowego z dyszami
płaskostrumieniowymi o kącie rozpylania 80º.

- pchełka burakowa, płaszczyniec burakowy, mszyca trzmielinowo-burakowa, larwy śmietki
ćwiklanki.
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Zabieg wykonać po wschodach buraków.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

tytoń
- rolnice, drutowce.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Zabieg wykonać na 4-5 dni przed posadzeniem roślin i wymieszać środek z glebą poprzez 
zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE)
- pędraki, drutowce.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i wymieszać poprzez zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 600 l wody/ha.

LEŚNICTWO
a) szkółki leśne i tereny przeznaczone do zalesień (dezynsekcja gleby)
- pędraki, drutowce, rolnice.
1) przed sezonem wegetacyjnym
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 450 -600 l/ha.
2) po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku starszych larw oraz dużej liczebności 
szkodnika.
b) zabezpieczanie surowca drzewnego
Zalecane stężenie: 2 % (2 l środka w 100 l wody).
Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna.

UWAGA!
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
burak cukrowy i pastewny - 30 dni
marchew - 14 dni
kapustne - 21 dni
rośliny sadownicze (drzewa owocowe, krzewy jagodowe, truskawka) - nie dotyczy
tytoń - nie dotyczy

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI
okres zapobiegający zatruciu dla ludzi - 24 godziny.
V. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu dla zwierząt - nie dotyczy
VI. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu - 96 godzin

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczona skórę dużą ilością wody i mydła.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Używać odpowiednich pojemników, zapobiegających skażeniu środowiska.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

XI. PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpią zaburzenia w oddychaniu zastosować sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem. 
3. Jeśli preparat został połknięty szybko spowodować wymioty (dotykając palcami tylną część gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody. Kontynuować tak długo aż wymiociny będą klarowne. Nie podawać żadnych środków doustnych, gdy poszkodowany jest nieprzytomny.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

XII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!