MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Rimon 100 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • nowaluron
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych benzoilomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach sadowniczych i ozdobnych oraz w leśnictwie. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek zwalcza larwy szkodników ssących i zjadających liście. Nie niszczy jaj szkodników, ale
powoduje zakłócenia w rozwoju zarodków. Środek zakłóca proces rozwoju owadów, a pełny efekt działania jest widoczny po 4-8 dniach i zależny jest od aktywności żerowania i fazy rozwoju szkodników. Po zastosowaniu środka obniża się aktywność żerowania owadów.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
runo leśne - 24 godziny
drzewa ziarnkowe - 7 dni
rośliny ozdobne – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
nowaluron /(RS)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoometoksy-etoksy)fenylo]-3-
(2,6- difluorobenzoilo)mocznik/ (związek z grupy benzoilomocznikowych) - 100 g/l.
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych benzoilomocznika
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 733/2000 z dnia 16.05.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-52/2003/p z dnia 09.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-162/2007 z dnia 24.04.2007 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R- 10/2010d z dnia 20.01.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • ambrowiec amerykański
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bożodrzew gruczołkowaty
 • brzoza brodawkowata
 • brzoza himalajska
 • brzoza Jacquemonta
 • brzoza pożyteczna
 • bugenwilla
 • buk pospolity
 • choina kanadyjska
 • cis pospolity
 • cis pośredni
 • cyprysik groszkowy
 • cyprysik japoński
 • cyprysik Lawsona
 • cyprysik nutkajski
 • cypryśnik błotny
 • czeremcha pospolita
 • dąb czerwony
 • dąb szypułkowy
 • fikus
 • frezja
 • glediczja trójcierniowa
 • głóg dwuszyjkowy
 • grab pospolity
 • grujecznik japoński
 • Grusza
 • grusza wierzbolistna
 • Jabłoń
 • jabłoń purpurowa
 • jałowiec chiński
 • jałowiec skalny
 • jarząb mączny
 • jarząb pospolity
 • jarząb pośredni
 • jarząb szwedzki
 • jarząb turyngski
 • jedlica Menziesa, daglezja
 • jesion pensylwański
 • jesion wyniosły
 • jodła balsamiczna
 • jodła górska
 • jodła kalifornijska
 • jodła koreańska
 • jodła szlachetna
 • jodła weitchii
 • karagana syberyjska
 • kasztanowiec biały
 • kasztanowiec czerwony
 • kasztanowiec gładki
 • klon czerwony
 • klon jawor
 • klon jesionolistny
 • klon palmowy
 • klon polny
 • klon srebrzysty
 • klon tatarski
 • klon zwyczajny
 • korkowiec amurski
 • leszczyna turecka
 • lipa amerykańska
 • lipa drobnolistna
 • lipa europejska
 • lipa krymska
 • lipa srebrzysta
 • lipa szerokolistna
 • magnolia drzewiasta
 • magnolia gwiaździsta
 • magnolia japońska
 • magnolia naga
 • magnolia parasolowata
 • magnolia pośrednia
 • magnolia purpurowa
 • magnolia purpurowa
 • magnolia Siebolda
 • magnolia szerokolistna
 • metasekwoja chińska
 • mieczyk
 • miłorząb dwuklapowy
 • modrzew europejski
 • modrzew japoński
 • morwa biała
 • oliwnik wąskolistny
 • olsza czarna
 • olsza szara
 • pigwa wielkoowocowa
 • platan klonolistny
 • robinia biała
 • śliwa wiśniowa
 • sofora japońska
 • sosna bośniacka
 • sosna czarna
 • sosna drobnokwiatowa
 • sosna gęstokwiatowa
 • sosna himalajska
 • sosna limba
 • sosna oścista
 • sosna pospolita
 • sosna wejmutka, sosna Weymouthe`a
 • sosna żółta
 • starzec Rowleya
 • sumak octowiec
 • surmia pośrednia
 • surmia zwyczajna
 • świerk Brewera
 • świerk kaukaski
 • świerk kłujący
 • świerk pospolity
 • świerk serbski
 • topola kanadyjska
 • topola Simona
 • tulipanowiec amerykański
 • wiąz górski
 • wiąz holenderski
 • wierzba babilońska
 • wierzba iwa
 • wierzba płacząca
 • wiśnia piłkowana
 • wiśnia pospolita
 • wiśnia różowa
 • złotokap Waterera
 • żywotnik olbrzymi
 • żywotnik wschodni
 • żywotnik zachodni
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa ziarnkowe
-owocówki.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
-zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem oraz na początku okresu wylęgania się larw.
-miodówki.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zabieg wykonać po przekroczeniu progu szkodliwości.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
-wciornastek zachodni.
Zalecane stężenie: 0,25 % (250 ml środka w 100 litrach wody).
-mączlik szklarniowy, miniarki.
Zalecana dawka: 0,1 %.(100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Leśnictwo
starsze drzewostany.
-zasnuje, osnuje, boreczniki i gąsienice szkodliwych motyli.
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100-200 l/ha.
Do zabiegów agrolotniczych stosować środek zmieszany ze środkiem pomocniczym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce 0,7-0,8 l/ha z dodatkiem wody 1,3-2 l/ha.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) – 30 dni

UWAGI:
1. Większa aktywność żerowania szkodnika sprzyja szybszym efektom działania środka.
2. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem prewencji.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!