MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chorus 75 WG

Chorus 75 WG
Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • cyprodinil
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy anilinopirimidyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
48 godz.
Karencja:
jabłka, gruszki - 7 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
cyprodinil (4-cyklopropylo-2-fenyloamino-6-metylopirymidyna; związek z grupy anilinopirimidyn) – 75%.
Grupa chemiczna:
związek z grupy anilinopirimidyn
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 471/99 z dnia 10.02.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r., decyzją MRiRW Nr R-243/2003p
z dnia 31.07.2003 r., decyzją MRiRW Nr R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-174/2007 z dnia 26.04.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Grusza
 • Jabłoń
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń
- parch jabłoni, szara pleśń
Zalecana dawka: 0,2-0,3 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować do równoczesnego zwalczania parcha jabłoni i szarej pleśni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
grusza
- parch gruszy.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek przeciwko parchowi jabłoni i parchowi gruszy stosować zapobiegawczo, od początku wegetacji do końca fazy kwitnienia, w odstępach co 7-10 dni.
Przeciwko szarej pleśni środek stosować interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji, w pełni fazy kwitnienia i w fazie opadania płatków kwiatowych.

UWAGI:

1. Środek po wyschnięciu na powierzchni liści jest odporny na zmywanie przez deszcz.
2. Środek szczególnie skuteczny w zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy w niższych temperaturach.
3. Środek ogranicza występowanie mączniaka jabłoni i gruszy.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż –10°C i nie wyższej niż +35°C.
Chronić przed wilgocią.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!