MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Efuzin 500 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • dodyna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych guanidyny
Zakres temperatur:
min: 6°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o
działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • wyniszczający
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
72 godz.
Karencja:
14 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 500 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych guanidyny
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
dla ludzi: szkodliwy, dla pszczół: nie dotyczy, dla organizmów wodnych: bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW.Nr. 49/2002 z dnia 04-07-2002 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 72/2002/p z dnia 18.11.2002 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Śliwa domowa
 • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- jabłoń, grusza.
-parch.
-Zalecane dawki:
zapobiegawczo
- przed kwitnieniem - 2 l/ha.
- po kwitnieniu - 1,2 l/ha.
interwencyjnie
- w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji – 2-2,25 l/ha.
wyniszczająco
- po pojawieniu się plam parcha - 3 l/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI
1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie środek stosować do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie , nie przekraczać dawki 1,2 l/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.
- wiśnia, czereśnia.
-drobna plamistość liści drzew pestkowych.
-Zalecana dawka: 1,8 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. W latach wilgotnych wykonać dodatkowo 2-3 zabiegi w odstępach co 10-14 dni.
- brzoskwinia.
-kędzierzawość liści.
-Zalecana dawka: 9,0 l/ha.
Środek stosować w okresie bezlistnym, od opadnięcia liści do nabrzmiewania pąków.
- śliwa.
-torbiel śliw.
-Zalecane dawki:
- wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 9 l/ha.
- przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 750-900 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 60C.
2. Do sporządzania cieczy użytkowej nie używać bardzo zimnej wody.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej /ha.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47) Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 0oC-300C.
(S49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać par cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!