MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sarfun 500 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • karbendazym
Grupa chemiczna:
 • Związek z grupy benzimidazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych, przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża - 21 dni.
rzepak - 35 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
karbendazym /benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu/ (związek z grupy benzimidazoli) - 500 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
związek z grupy benzimidazoli
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
Może upośledzać płodność.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr 177/97 z dnia 21.05.1997 r.
zmienione decyzją MRiGŻ z dnia 09.06.1999 r., decyzją MRiRW z dnia
21.08.2000 r., decyzją MRiRW z dnia 14.02.2001 r., decyzją MRiRW Nr 19/2001 z
dnia 03.12.2001 r.,
decyzją MRiRW nr R-73/2002/p z dnia 18.11.2002 r., decyzją MRiRW nr R-
108/2004o z dnia 3.03.2004 r., decyzją MRiRW nr R-150/2007 z dnia 24.04.2007
r., decyzją MRiRW nr R-236/2007 z dnia 21.05.2007 r. oraz decyzją MRiRW nr R-
385/2007 z dnia 21.08.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Rzepak 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.
-łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
rzepak ozimy, rzepak jary.
-sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, cylindrosporioza, czerń krzyżowych.
Zalecane dawki: jesienią - 0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi:
1. Jesienią opryskiwać rośliny od fazy dwóch liści do fazy rozety rzepaku.
2. Wiosną opryskiwać rośliny od ruszenia wegetacji rzepaku.
3. Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółto brunatnych plam z piknidiami na liściach.
UWAGI :
1. Stosowanie środka przerwać w razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ, (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0 oC i nie wyższej niż + 30 oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, odpowiednie obuwie ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!