MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Score 250 EC

Score 250 EC
Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • difenokonazol
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. W zwalczaniu parcha środek Score 250 EC wykazuje także działanie wyniszczające.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
120 godz.
Karencja:
- jabłka, gruszki, wiśnia - 14 dni,
- agrest, czarna porzeczka - 21 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
Substancja czynna:
difenokonazol (1-((2-(2-chloro-4-(4-chlorofenoksy)fenylo)-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ilo)metylo)-1H- 1,2,4-triazol; związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy triazoli
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr: 39/2002 z dnia 21.05.2002 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: R-91/2002/p z dnia 16.12.2002 r., decyzją MRiRW nr:
R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R -9/2006 z dnia 08.02.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • aster alpejski
 • aster gawędka
 • aster krzaczasty
 • aster nowoangielski
 • begonia bulwiasta
 • begonia stale kwitnąca
 • cynia wytworna (jakobinka)
 • floks kanadyjski, płomyk kanadyjski
 • floks szydlasty, płomyk szydlasty
 • floks wiechowaty, płomyk wiechowaty
 • Gerbera
 • gipsówka wiechowata, łyszczec wiechowaty
 • gipsówka wytworna (łyszczec wytworny, ł. nadobny)
 • goździk brodaty
 • goździk kropkowany
 • goździk pierzasty
 • goździk pyszny
 • goździk siny
 • Jabłoń
 • lewkonia dwurożna (maciejka)
 • lewkonia letnia
 • ligustr jajolistny
 • ligustr pospolity
 • łyszczec rozesłany
 • łyszczec wiechowaty
 • Porzeczka 
 • róża
 • Róża
 • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza.
- parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco.
Do wyniszczania plam parcha zaleca się dwukrotne stosowanie środka Score 250 EC w odstępach co 5 dni. Zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego pąka kwiatowego nie więcej,
niż 2–3 razy w sezonie.
jabłoń.
- mączniak jabłoni.
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować od fazy różowego pąka co 7–14 dni, nie więcej niż 2–3 razy w sezonie.
wiśnia.
- drobna plamistość liści drzew pestkowych.
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować po kwitnieniu nie więcej, niż 2–3 razy w sezonie, co 10–14 dni.
Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych.
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia, zwykle co 5-7 dni.
Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
czarna porzeczka, agrest.
- amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo - porzeczkowa.
Zalecana dawka: 200 ml /ha.
Środek stosować po kwitnieniu nie więcej, niż 2–3 razy w sezonie, co 10–14 dni.
W razie silnego wystąpienia chorób zabieg powtórzyć 1–2 razy po zbiorach owoców.
Zalecana ilość wody: 500–900 l/ha.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 120C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
róża.
- mączniak prawdziwy, czarna plamistość.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-14 dni.
aster, floks, nagietek, gerbera, łyszczec, cyneraria, begonia (pod osłonami).
- mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody). Środek stosować po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
goździk, cynia, lewkonia, aster.
- alternarioza.
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
doniczkowe rośliny ozdobne oraz ligustr.
- plamistość liści, antraknoza.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 2–3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 120C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!