MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Carpovirusine SC

Importer:
Grupa preparatów:
Roztoczobójcze
Substancja czynna:
 • baculovirus GV
Grupa chemiczna:
 • preparat biologiczny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Biologiczny środek owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, łądkowym, przeznaczony do zwalczania motyli z grupy łuskoskrzydłych
w uprawach sadowniczych.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
 • po wegetacji
Substancja czynna:
6,7x1012 jednostek Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV) - entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
preparat biologiczny
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ Nr 150/97 z dnia 20.03.1997 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr 19/2004p z dnia 9. 01.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr
R-20/2006 r. z dnia 20.03.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Leszczyna pospolita
 • Morela
 • Orzech włoski
 • Śliwa domowa
 • Śliwa japońska
 • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe
-owocówka jabłkóweczka
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza "czarnej główki").
Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym.
- owocówka śliwkóweczka
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwać dwukrotnie:
I zabieg – początek wylęgania się larw pierwszego pokolenia, faza tzw. "czarnej główki"
II zabieg – około 12 dni po pierwszym zabiegu
UWAGI:
1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. W przypadku wystąpienia bezpośrednio po zabiegu silnego opadu deszczu (powyżej 20 mm), oprysk należy powtórzyć.
3. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do żerowania.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ : 30 dni
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI , PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu) - nie dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu : 1 rok - w temperaturze 4-15oC, 2 lata - w temperaturze 4oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!