MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Fyfanon 500 EC

Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • malation
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach warzywnych i sadowniczych.
W roślinie działa wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • gazowy
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
7 dni
Prewencja dla pszczół:
6 godz.
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
malation - 500 g/1. Substancja nie będąca substancją biologicznie czynną: - ksylen.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
dla ludzi: nie dotyczy, dla pszczół: bardzo toksyczny, dla organizmów wodnych: bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiGŻ.Nr 242/97 z dnia 16.12.1997r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 49/2003/p z dnia 09.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 163/2004o z dnia 05.04.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Bób 
 • Brokuł 
 • Brzoskwinia
 • Burak ćwikłowy 
 • Cebula 
 • Czereśnia
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Jarmuż 
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Koper włoski, fenkuł 
 • Leszczyna pospolita
 • Malina 
 • Marchew 
 • Morela
 • Ogórek 
 • Orzech włoski
 • Pietruszka 
 • Pomarańcza, cytryna i inne
 • Pomidor 
 • Por 
 • Porzeczka 
 • Rzodkiewka 
 • Seler 
 • Skorzonera, wężymord 
 • Śliwa domowa
 • Śliwa japońska
 • Szpinak 
 • Truskawka 
 • Winorośl
 • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa ziarnkowe i pestkowe.
-mszyce, miodówka jabłoniowa, owocnica jabłoniowa, owocnica gruszowa, namiotnik jabłoniowy i inne gąsienice zjadające liście.
-Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Uwaga: Nie stosować środka na owoce śliw, gdyż nabierają nieprzyjemnego posmaku.
- truskawka, porzeczki, agrest, malina.
-mszyce, piłecznica agrestowa, brzęczak porzeczkowy, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarki.
-Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Uwaga: W truskawce i malinie środek stosować tylko przed kwitnieniem i po zbiorze
owoców.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie opryskiwać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół. Nie stosować na roślinach
pokrytych spadzią.
5. Środek szkodliwy dla owadów pożytecznych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)
- rośliny kapustne, chrzan.
-gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.

-Zalecana dawka: 1,2-1,5 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Niższą z zalecanych dawek stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 1,8 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
-pchełki.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać młode rośliny po wystąpieniu chrząszczy.
- bób.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać przed kwitnieniem, w początkowym okresie nalotu szkodników.
- burak ćwikłowy, szpinak.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.
-śmietka ćwiklanka.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, to jest w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia.
- groch.
-mszyca grochowa.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
-wciornastek grochowiec.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
- fasola, ogórek.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 1,2-1,5 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika; wcześnie rano dopóki owady są mało ruchliwe.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
- cebula, por.
-wciornastki.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Stosować z chwilą wystąpienia szkodnika lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.
- marchew.
-mszyca marchwiowo-ondulująca.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po zauważeniu pierwszych skręconych liści.
-golanica zielonka.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po zauważeniu pierwszych skędzierzawionych liści.
- marchew, pietruszka.
-połyśnica marchwianka.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początku kwitnienia grochodrzewu.
- koper.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu się pierwszych kolonii mszyc.
- pomidor.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
- rzodkiewka.
-pchełki.
-Zalecana dawka: 1,8 l/ha.
Opryskiwać wschodzące rośliny po pojawieniu się chrząszczy.
- seler.
-liściolubka selerowa.
-Zalecana dawka: 1,8 l/ha.
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu szkodnika lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 1,8 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, wcześnie rano, dopóki owady są mało ruchliwe.
- skorzonera.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie opryskiwać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół. Nie stosować na roślinach
pokrytych spadzią.
5. Środek szkodliwy dla owadów pożytecznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 6 godzin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5o i nie wyższej niż 25o C.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary /ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLINDO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!