MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Lavrin 375 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • tiodikarb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących, żerujących na powierzchni oraz w głębi tkanek roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych; wykazuje działanie jajobójcze.
W roślinie działa wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
rośliny sadownicze - 30 dni
rośliny warzywne i rolnicze - 14 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
tiodikarb (związek z grupy karbaminianów) - 375 g w 1 litrze środka.
/3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentadeka-3,12-dieno-6,10- dion/
Grupa chemiczna:
związek z grupy karbaminianów
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie na drogi oddechowe i po połknięciu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 382/98 z dnia 17.08.1998r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-189/2003p z dnia 31.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-109/2004o z dnia 04.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 235/2007 z dnia 18.05.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Bób 
 • Brokuł 
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Jarmuż 
 • Jęczmień 
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Leszczyna pospolita
 • Morela
 • Orzech włoski
 • Owies 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Śliwa domowa
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe.
-owocówki, zwójki liściowe, szkodniki minujące i zjadające liście.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 15o C.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą lub instrukcją stosowania.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
kapustne, chrzan.
-gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
groch.
-pachówka strąkóweczka.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
fasola.
-strąkowiec fasolowy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie dojrzewania strąków.
bób.
-strąkowiec bobowy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów, a następnie zabieg powtórzyć po 10-15  dniach.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 15o C.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą lub instrukcją stosowania.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, żyto, pszenżyto ozime i jare.
-skrzypionki.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
groch jadalny i pastewny.
-pachówka strąkóweczka.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 15o C.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą lub instrukcją stosowania.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 3 godziny.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC .
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W niskich temperaturach (-15 ºC) produkt gęstnieje i mogą powstać grudki, lecz gdy temperatura wzrasta do 0o C powraca do normalnego stanu bez obniżenia jego przydatności.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej
Unikać zanieczyszczenia skóry
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy W razie połknięcia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
OBJAWY ZATRUCIA
Nadmierne pocenie, ból głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka,
wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpił którykolwiek z wymienionych objawów, zwłaszcza gdy znana jest przyczyna zatrucia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, unikać wysiłku;
natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli wystąpią oznaki i objawy, niezwłocznie wstrzyknąć 3 mg siarczanu atropiny (dzieciom w paru dawkach) i, jeśli to konieczne, zabieg powtarzać dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. Nie podawać pralidoksyny.
Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech; może okazać się konieczne użycie rurki endotrachalnej lub wykonanie tracheotomii w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Hospitalizować pacjenta co najmniej przez 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!