MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Runner 240 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • metoksyfenozyd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy hydroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w roślinach sadowniczych. Zakłóca naturalny proces linienia gąsienic. Nie działa na osobniki dorosłe i jaja owadów. Na roślinie działa powierzchniowo. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
śliwa- 7 dni
jabłoń - 14 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
Metoksyfenozyd: 1 N-tert-butylo-N’-(3-metoksy-o-toluoil)-3,5-ksylohydrazyd (związek
z grupy hydroidów) - 240 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy hydroidów
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr.36/2002 z dnia 05.08.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R14/2002/p z dnia 12.11.2002 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-239/2007 z dnia 22.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- jabłoń.
-owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek.
-Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj , w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
-zwójkówki.
-Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem (na początku fazy różowego pąka kwiatowego) i w przypadku dużej liczebności szkodników, także w okresie wylęgania się letnich pokoleń gąsienic w lipcu lub sierpniu według komunikatów służb ochrony roślin.
- śliwa.
-owcówka śliwkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj , w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebą jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne o okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!