MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Actirob 842 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Adiuwant
Substancja czynna:
  • ester metylowy oleju rzepakowego
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych aparaturą naziemną. Actirob 842 EC ma właściwości zwilżające, powlekające i poprawia zdolność przyklejania się środków ochrony roślin na powierzchni liści.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
ester metylowy oleju rzepakowego - 733 g w 1 l preparatu.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 9/2002 z dnia 4.02.2002r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-484/2003p z dnia 29.08.2003 r. oraz decyzją MRiRW
Nr R-389/2007 z dnia 21.08.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak pastewny 
  • Kukurydza 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Actirob 842 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków ochrony roślin.
- burak cukrowy, burak pastewny.
ze środkiem Bacalon 390 SC, Kemifam Tandem 390 SC.
- kukurydza.
ze środkiem Maister 310 WG.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować w sposób zgodny z etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do
zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Actirob 842 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temp. nie wyższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Chronić przed dziećmi Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu Unikać zanieczyszczenia skóry
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę. Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!