MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
AD Contact 90 SL

Producent:
Grupa preparatów:
Adiuwant
Substancja czynna:
  • etoksylowy alkohol izodecylowy
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Adiuwant - środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środka chwastobójczego Basagran 600 SL w uprawie grochu.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
6 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
etoksylowanego alkoholu izodecylowego - 90%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
dla organizmów wodnych – bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 617/99 z dnia 31.08.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 444/2003p z dnia 22.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 161/2004o z dnia 05.04.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Groch siewny 
  • Groch siewny cukrowy 
  • Groch siewny łuskowy 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
AD Contact 90 EC powoduje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny
- zmniejszenie zmywalności preparatu przez opady deszczu i silną rosę
- zwiększenie skuteczności działania środka chwastobójczego
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- groch na suche nasiona, groch pastewny.
Zalecana dawka:
Basagran 600 SL 1,6 l/ha + AD Contact 90 EC 0,8 l/ha.
UWAGA
Zachować wszelkie uwagi i przeciwwskazania jakie obowiązują dla środka Basagran 600 SL.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przygotować ciecz użytkową środka Basagran 600 SL zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie (z włączonym mieszadłem mechanicznym) dodać odmierzoną ilość środka AD Contact 90 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka Basagran 600 SL. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S62) W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!