MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Adpros 850 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Adiuwant
Substancja czynna:
  • estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Adiuwant - środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych powschodowo oraz regulatora wzrostu Arbolin 036 SL.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Adpros 850 SL powoduje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka ochrony roślin.
- lepsze zwilżenie powierzchni co ułatwia wnikania środka do rośliny.
- zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę.
- zwiększenie skuteczności działania środka ochrony roślin, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego - 850g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 681/2000 z dnia 18.02.2000 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-621/2003p z dnia 07.10.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-138/2004o z dnia 25.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW
Nr R-346/2004 z dnia 19.10.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak ćwikłowy 
  • Burak pastewny 
  • Groch siewny 
  • Groch siewny łuskowy 
  • Jabłoń
  • Kukurydza 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Łączne stosowanie ze środkiem Arbolin 036 SL
Dodatek adiuwanta poprawia skuteczność zabiegu pobudzania rozgałęziania się
jednorocznych drzewek jabłoni.
-Zalecana dawka: 5 ml/1 l cieczy użytkowej.
Adpros 850 SL należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla środka Arbolin 036 SL.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Łączne stosowanie z środkami chwastobójczymi
Dodatek adiuwanta zaleca się szczególnie wówczas, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w późniejszej fazie rozwojowej, a także gdy kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu. -Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha środka w 200-300 l wody.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty będące w późniejszych do zalecanych fazach rozwojowych.
Adpros 850 SL należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla poszczególnych - środków ochrony roślin.
burak ćwikłowy
ze środkiem Betanal 160 EC.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Łączne stosowanie z środkami chwastobójczymi
Dodatek adiuwanta zaleca się szczególnie wówczas, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w późniejszej fazie rozwojowej, a także gdy kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu. -Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha środka w 200-300 l wody.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty będące w późniejszych do zalecanych fazach rozwojowych.
Adpros 850 SL należy stosować w terminach i w sposób zalecany dla poszczególnych - środków ochrony roślin.
burak cukrowy, burak pastewny
ze środkiem Betanal 160 EC, ze środkiem Lens 162 SC i Probetam 210 EC.
- burak cukrowy, burak pastewny.
ze środkiem Lens 162 SC i Probetam 210 EC.
kukurydza
ze środkiem Azoprim 50 WP*, Gesaprim 500 SC*, Titus 25 WG.
groch uprawiany na zielono, groch na suche nasiona, groch pastewny
ze środkiem Basagran 480 SL, Basagran 600 SL.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową środka ochrony roślin przygotować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać (z włączonym mieszadełem) odmierzoną ilość środka Adpros 850 SL i z włączonym mieszadłem uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin z którym stosuje się Adpros 850 SL. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!