MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Aero 30 SL

Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Adiuwant
Substancja czynna:
  • tlenek oksyetylenowy aminy kokosowej
  • wodorotlenek oksyetylenowy aminy kokosowej
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Adiuwant - środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środka chwastobójczego Apyros 75 WG w uprawie pszenicy ozimej.
AERO 30 SL powoduje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
- zmniejszenie zmywalności środka chwastobójczego przez opady deszczu i silną rosę
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka chwastobójczego do rośliny
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
mieszanina tlenku i wodorotlenku oksyetylenowanej aminy kokosowej - 30%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 658/99 z dnia 30.12.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 514/2003p z dnia 22.09.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 212/2004o z dnia 07.05.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Pszenica ozima.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha. Stosować zgodnie z zaleceniami etykiety - instrukcji stosowania środka Apyros 75 WG
UWAGA
Zachować wszelkie uwagi i przeciwwskazania jakie obowiązują dla środka Apyros 75 WG.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przygotować ciecz użytkową środka Apyros 75 WG zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie (z włączonym mieszadłem mechanicznym) dodać odmierzoną ilość środka AER0 30 SL i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin z którym stosuje się Apyros 75 WG. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!