MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Juventox 040 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • piryproksyfen
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych pirydyny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie płynnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania różnych stadiów rozwojowych mączlika szklarniowego w roślinach warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor, ogórek, papryka, 3 dni
rośliny ozdobne- nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
piryproksyfen - eter 4-fenoksyfenylo-(RS)-2-(2-pirydyloksy)propylowy (odpowiednik hormonów juwenilnych) - 40 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 904/2001 z dnia 11.12.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-56/2002/p z dnia 18.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-201/2004o z dnia 26.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 332/2007 z dnia 12.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Anturium
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • Difenbachia
 • fikus
 • frezja
 • Gerbera
 • mieczyk
 • Oberżyna 
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
 • Róża
 • starzec Rowleya
 • Strelicja królewska
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna
-mączlik szklarniowy
-Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, gdy liczba owadów dorosłych nie jest większa niż 10 osobników na 1 liściu.
W przypadku dużego nasilenia szkodnika zabieg powtórzyć po 10 dniach. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.
UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny zwracając szczególna uwagę na pokrycie dolnej powierzchni liści, miejsca składowania i żerowania szkodnika.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenie czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia.
3. Środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
- mączliki
-Zalecane stężenie: 0,075 - 0,1 % (75 -100 ml środka w 100 litrach wody) Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 - 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny zwracając szczególna uwagę na pokrycie dolnej powierzchni liści, miejsca składowania i żerowania szkodnika.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenie czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia.
3. Środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu Nie wdychać rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki j cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM - BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!