MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Vydate 240 SL

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • oksamyl
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy i nicieniobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących, minujących i glebowych w roślinach rolniczych i warzywnych.
W roślinie działa systemicznie
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna - 7 dni.
ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, seler (podlewanie),
cebula (opryskiwanie) – 14 dni
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
oksamyl /N-karbamoiloksy(dimetylooksamotioimidan) metylu/ (związek z grupy karbaminianów) - 240 g
w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu;
zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo trzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 3/2004 z dnia 03.06. 2004 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R -291/2007 z dnia 22.06.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):

Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)
PODLEWANIE
seler
niszczyk zjadliwy
Zalecane stężenie: 0,4% (400 ml środka w 100 litrach wody). Podlewać rozsadę na 3 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe, stosować litr cieczy użytkowej na m2 rozsadnika lub zaprawiać korzenie rozsady w papce z gliny, torfu i środka o
stężeniu 0,4%.
OPRYSKIWANIE
cebula
niszczyk zjadliwy

Zalecana dawka: 2 l/ha.
Środek ogranicza występowanie niszczyka zjadliwego. Opryskiwać rośliny na przełomie maja i czerwca oraz powtórnie na przełomie czerwca i lipca. Cebulę wysiewać na polach uważanych wcześniej za wolne od niszczyka zjadliwego lub na
których w poprzednim roku stwierdzono, że niszczyk zjadliwy występuje w niewielkim nasileniu. Zalecana ilość wody 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (pod osłonami)
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna
mączlik szklarniowy, miniarki, mszyce
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) Zalecana ilość cieczy użytkowej 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.
UWAGI:
1. Środek bardzo toksyczny dla ludzi, podczas pracy zachować szczególne środki ostrożności.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150 C.
3. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,52 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
5. Przed zastosowaniem środka na rośliny dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
6. Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści silnie zasiedlonych przez mączlika.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
mątwik ziemniaczany.
Zalecana dawka: 15 l/ha.
W celu wymieszania środka z glebą, zabieg wykonać bezpośrednio przed redleniem, nie później niż 10 dni po posadzeniu ziemniaków. Zabieg przeciwko mątwikowi, chroni plantacje przed wcześnie nalatującą stonką ziemniaczaną i mszycami.
burak cukrowy i pastewny.
mątwik burakowy
Zalecana dawka: 20 l/ha.
Opryskiwać w fazie 1-2 liści właściwych. Zabieg przeciwko mątwikowi chroni również przed drobnicą burakową, pierwszym pokoleniem śmietki ćwiklanki, mszycami oraz zmniejsza szkodliwość larw koziułek, drutowców i pędraków w początkowym okresie wegetacji buraka.
drobnica burakowa
Zalecana dawka: 7 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie 1-2 liści właściwych.
mszyce, śmietka ćwiklanka, pchełki
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści właściwych. Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek bardzo toksyczny dla ludzi, podczas pracy zachować szczególne środki ostrożności.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150 C.
3. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,52 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
5. Przed zastosowaniem środka na rośliny dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
6. Dokładnie opryskiwać dolną stronę liści silnie zasiedlonych przez mączlika.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika bez mieszadła hydraulicznego ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA
5
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
OBJAWY ZATRUCIA
Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!