MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
U 46 M-Fluid 500 SL

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • MCPA
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fenoksykwasów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, zbożach z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. U 46 M-Fluid 500 SL najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, mięta polna, poziewniki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy.
Chwasty odporne np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jaskier rozłogowy, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, pokrzywa zwyczajna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli dimetyloaminowej – 500 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
dla ludzi – szkodliwy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 350/98 z dnia 29.06.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-143/2003/p z dnia 28.07.2003 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-320/2004 z dnia 21.09.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Koniczyna biała 
 • Koniczyna białoróżowa, szwedzka 
 • Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka 
 • Koniczyna łąkowa, czerwona 
 • Koniczyna perska 
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Owies 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- jęczmień jary, pszenica jara, owies.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
- jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Uwagi:
1. W jęczmieniu ozimym i życie ze względu na fazę rozwojową chwastów najlepiej stosować środek jesienią.
2. Wyższą dawkę stosować w przypadku większego zachwaszczenia pola.
Środek można stosować także w mieszaninach:
do zwalczania chwastów w pszenicy i jęczmieniu:
U 46 M-Fluid 500 SL 1 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1 l/ha (w takim samym terminie jak U 46 M-Fluid 500 SL).
Do równoczesnego zwalczania chwastów i przeciwdziałania wyleganiu pszenicy stosować:
U 46 M-Fluid 500 SL 1,5 l/ha + Cycocel 460 SL w dawkach takich, jakie zaleca się dla środka stosowanego pojedynczo.
Mieszaninę stosować po zakończeniu krzewienia, lecz nie później niż na początku fazy strzelania pszenicy ozimej w źdźbło; w pszenicy jarej po wykształceniu piątego liścia.
- zboża z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Opryskiwać, gdy zboże utworzyło zwarty łan (ale nie później niż na końcu fazy krzewienia), a
rośliny motylkowe mają 1-3 trójlistki.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w późniejszych (od podanych) fazach rozwojowych zbóż oraz w wyższych (od zalecanych) dawkach ze względu na możliwość uszkodzenia zbóż,
2. na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
3. w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 10oC i powyżej 25oC, w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
UWAGA
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!