MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Indofil 80 WP

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • mankozeb
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy ditiokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka , roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przędziorków.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
- ziemniak, jabłoń, grusza, cebula - 14 dni,
- ogórek, pomidor - 4 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
  • po wegetacji
Substancja czynna:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) /kompleks cynku z polimerycznym etylenobis (ditiokarbaminianem) manganawym zawierający 20% manganu i 2,5% cynku /- 80%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 689/2000 z dnia 02.03.2000r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-
563/2003p z dnia 29.09.2003r, decyzją MRiRW Nr R-241/2004o z dnia 18.05.2004 r. oraz
decyzją MRiRW Nr R-46/2006 z dnia 07.07.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza.
-parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
Środek o działaniu zapobiegawczym, który można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego w odstępach co 7-14 dni, najlepiej nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
UWAGI:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor (w gruncie).
-antraknoza, alternarioza, zaraza ziemniaka, septorioza.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
cebula (w gruncie).
-antraknoza, mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
ogórek (w gruncie).
-antraknoza, mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobami. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
-alternarioza.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody:200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zabieg przeciwko alternariozie wykonywać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Jeżeli po 7-14 dniach nie wystąpiło jeszcze zagrożenie zarazą ziemniaka, wykonać drugi zabieg przeciwko alternariozie.
- zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, ndofil 80 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.
UWAGI:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać rzez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne
wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzy razy wodą. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza., jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!