MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Toska 72,5 WP

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • cymoksanil
 • mankozeb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy iminoacetylomoczników
 • związek z grupy ditiokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak - 11 dni,
Pomidor - 4 dni
ogórek - 3 dni,
cebula - 14 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Cymoksanil /1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik/ (związek z grupy
iminoacetylomoczników) - 4,5 %,
Mankozeb /kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku/
(związek z grupy ditiokarbaminianów) - 68 %
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 832/2001 z dnia 30.03.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr 7/2001 z dnia 25.10.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-508/2003p z dnia 22.09.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 303/2007 z dnia 29.06.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-406/2007 z dnia 06.09.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Cebula 
 • Ogórek 
 • Pomidor 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pomidor (w gruncie)
-zaraza ziemniaka
.
Zalecana dawka: 2,4 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać z chwilą pojawienia się choroby na ziemniakach, następne - jak w ochronie ziemniaka.
ogórek (w gruncie)
-mączniak rzekomy dyniowatych.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, następne co 7 dni. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie.
cebula
-mączniak rzekomy.
Zalecane dawki: 2-2,5 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować w razie większego nasilenia choroby lub na rośliny silnie wyrośnięte.
Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
Pierwszy zabieg na cebuli wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie. Następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.
UWAGI:

1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Ziemniak
zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
* na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
* na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Toska 72,5 WP, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami (7-10 dni) zachować w warunkach większego zagrożenia infekcją (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temp.18-22oC) oraz na odmianach podatnych na
zarazę ziemniaka.
UWAGI:
1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej Nie wdychać pyłu Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!