MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Atplus 60 EC

Grupa preparatów:
Adiuwant
Substancja czynna:
  • olej parafinowy
Grupa chemiczna:
  • adiuwant
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Adiuwant – preparat wspomagający w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środka Grasp 250 SC w uprawie jęczmienia jarego i ozimego, pszenicy jarej i ozimej oraz pszenżyta ozimego.
Atplus 60 EC powoduje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego,
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny,
- zmniejszenie zmywalności preparatu przez opady deszczu i silną rosę,
- zwiększenie skuteczności działania środka chwastobójczego.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
w 1 litrze preparatu: 60% oleju parafinowego.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr: 412/98 z dnia 17.11.1998 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: 4/2001 z dnia 25.10.2001 r., decyzją MRiRW nr: R-101/2003p
z dnia 24.07.2003 r., decyzją MRiRW nr: R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-113/2007 z dnia 12.04.2007r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Zalecana dawka: Grasp 250 SC 1 l/ha + Atplus 60 EC 1 l/ha lub Grasp 250 SC 1,2 l/ha + Atplus 60 EC 1,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w gęstym łanie roślin oraz na chwasty będące w starszej z zalecanych fazie rozwojowej oraz do zwalczania miotły zbożowej.
UWAGA:
Zachować wszelkie uwagi i przeciwwskazania, jakie obowiązują dla środka Grasp 250 SC
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Przygotować ciecz użytkową środka Grasp 250 SC zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie (z włączonym mieszadłem mechanicznym) dodać odmierzoną ilość preparatu Atplus 60 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0–30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka Grasp 250 SC. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!