MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Targa Super 05 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chizalofop-P-etylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego
Zakres temperatur:
min: , max: 27°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole upraw pożniwnych.
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie ( np. p erz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.:
a)w dawce 0,75-1 l/ha samosiewy zbóż
b)w dawce 1-1,5 l/ha
np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice
c) w dawce 2-3 l/ha
perz właściwy, wiechlina zwyczajna
d) w dawce 4 l/ha
perz właściwy w zespole upraw pożniwnych, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.
Chwasty odporne : rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor, ziemniak - 40 dni
groch jadalny, fasola, bób, łubin, bobik - 45 dni
rzepak, len - 70 dni
buraki, kapusta głowiasta i włoska, brukselska, por, chrzan -
87 dni
rośliny jagodowe ( agrest, malina, porzeczki, truskawki), sady
(drzewa owocowe), szkółki,
zespół upraw pożniwnych - nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chizalofop-P-etylowy - (R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-ylooksy)fenoksy]propionian
etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 5%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 787/2000 z dnia 22.11.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-600/2003p z dnia 01.10.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R-252/2004o z dnia 18.05.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-112/2006 z dnia 28.12.2006
oraz decyzją MRiRW Nr R- 92 /2009 z dnia 21.05. 2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Bób 
 • Bobik 
 • Brzoskwinia
 • Burak cukrowy 
 • Burak ćwikłowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Czereśnia
 • Czosnek pospolity 
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta włoska 
 • Len zwyczajny 
 • Leszczyna pospolita
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Łubin biały 
 • Malina 
 • Marchew 
 • Morela
 • Pietruszka 
 • Por 
 • Porzeczka 
 • Rzepak 
 • Seler 
 • Śliwa domowa
 • Truskawka 
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):

ROŚLINY JAGODOWE (AGREST, MALINA, PORZECZKI, TRUSKAWKA), SADY (DRZEWA OWOCOWE) I SZKÓŁKI
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców stosując środek do zwalczania:
chwastów jednorocznych w dawce 1-1,5 l/ha
perzu właściwego (gdy rośliny perzu mają do 15 cm wysokości), w dawce 2-4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 4 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych np. chwastów prosowatych, owsa głuchego,
miotły zbożowej oraz samosiewów zbóż stosować środek od fazy dwóch liści do fazy
krzewienia, w dawce:
0,75-1 l/ha - samosiewy zbóż
1-1,5 l/ha - pozostałe gatunki np. chwasty prosowate
b) do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści, w dawce 2-3 l/ha.
Zalecaną dawkę środka Targa Super 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z adiuwantem Atpol, Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośniete poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka TARGA SUPER 05 EC) uzyskuje się skuteczniejsze działanie środka.

BÓB, GROCH JADALNY
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).

BURAK ĆWIKŁOWY (PLANTACJE PRODUKCYJNE)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści aż do momentu gdy rośliny zakryją nie
więcej niż 50% międzyrzędzi.
Uwaga :
Nie stosować środka w burakach ćwikłowych przeznaczonych na botwinę.

CEBULA
- z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka
- plantacje nasienne termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

CHRZAN
Opryskiwać do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.

CZOSNEK
Opryskiwać po posadzeniu ząbków, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

FASOLA
Opryskiwać po wschodach od pierwszej pary potrójnych liści.

KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA), KAPUSTA WŁOSKA, KAPUSTA BRUKSELSKA, POMIDOR
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady (np. pomidor w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.

MARCHEW, PIETRUSZKA
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
Plantacje nasienne opryskiwać po wytworzeniu się rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągną
wysokość 10-15 cm.
Uwaga:
Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.

POR
- z siewu, opryskiwać po wykształceniu się przez rośliny pora 1-2 liści
- z rozsady, opryskiwać po przyjęciu się rozsady.

SELER
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.

Uwaga:
Naci selera nie przeznaczać na konsumpcję.

Uwaga:
Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 4 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych np. chwastów prosowatych, owsa głuchego,
miotły zbożowej oraz samosiewów zbóż stosować środek od fazy dwóch liści do fazy
krzewienia, w dawce:
0,75-1 l/ha - samosiewy zbóż
1-1,5 l/ha - pozostałe gatunki np. chwasty prosowate
b) do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści, w dawce 2-3 l/ha.
Zalecaną dawkę środka Targa Super 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z adiuwantem Atpol, Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośniete poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka TARGA SUPER 05 EC) uzyskuje się skuteczniejsze działanie środka.

burak cukrowy, burak pastewny,

(plantacje produkcyjne)
Opryskiwać gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Uwagi:
1.Na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych środek Targa Super 05 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC lub ze środkiem Gladiator 70 WG - w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tych herbicydów.
2.Środek Targa Super 5 EC można stosować w dawkach dzielonych, do zwalczania chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych w fazie 2 liści chwastów 2 x 0,5 l/ha, drugi zabieg wykonać w7-10 dni po pierwszym.
3.Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).
burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy
(plantacje nasienne)
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągną wysokość 10-15 cm.
ziemniak
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi).
rzepak ozimy
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy: do zwalczania chwastów jednoliściennych, jednorocznych od fazy 2 liści do fazy krzewienia
a) samosiewy zbóż - jesienią w dawce 0,75 l/ha lub wiosną w dawce 0,75-1 l/ha niższą dawkę stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia
b)miotła zbożowa - jesienią w dawce 1 l/ha lub wiosną w dawce 1-1,5 l/ha.
c)do zwalczania perzu (w fazie 4-6 liści) jesienią lub wiosną w dawce 2-3 l/ha.
rzepak jary
Opryskiwać, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści nie później niż do wybijania rzepaku w pędy.
len
Opryskiwać, gdy len osiągnie fazę "jodełki" to jest gdy rośliny mają 6-12 cm wysokości.
Środek stosować:
do zwalczania chwastów jednoliściennych, jednorocznych (w fazie 2-4 liści) w dawce 1-1,5 l/ha,do zwalczania perzu (w fazie 4-6 liści) w dawce 2 l/ha
Uwaga:
Środka nie stosować:
-łącznie z herbicydami do zwalczania chwastów dwuliściennych: zabieg zwalczania chwastów dwuliściennych na plantacji lnu można wykonać na 5-6 dni przed lub w 5-6 dni po zastosowaniu środka Targa Super 05 EC,
-na plantacjach porażonych przez choroby lub szkodniki (np. pchełkę lnową).

lucerna (plantacje nasienne)
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
bobik, łubin
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).

ZESPÓŁ UPRAW POŻNIWNYCH (ZWALCZANIE PERZU)
Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy pocięte w trakcie mechanicznej uprawy rozłogi perzu powschodziły i osiągnęły fazę 4-6 liści. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca do zastosowania środka, natomiast rośliny jednoliścienne (np. zboża) można wysiewać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zabiegu. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte zastosować dawkę 4 l/ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
cebula, czosnek, marchew, pietruszka, seler - 30 dni
pomidor, ziemniak - 40 dni
groch jadalny, fasola, bób - 45 dni
łubin, bobik - 50 dni
rzepak - 70 dni
buraki, len, kapusta głowiasta i włoska, brukselska, por, chrzan - 87 dni
rośliny jagodowe ( agrest, malina, porzeczki, truskawki) NIE DOTYCZY
drzewa owocowe NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
3. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
5. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
6. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
1. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
2. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
3. Chronić przed dziećmi.
4. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę – instrukcję stosowania.
- Nie stosować środka :
-bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.
- gdy temperatura powietrza przekracza 27° C.
- Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do :
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został
zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!