MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Enduro 258 EC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • beta-cyflutryna
 • oksydemeton - metylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosforoorganicznych
 • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych.

Na roślinie działa powierzchniowo i układowo

Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
burak cukrowy i pastewny, ziemniak -28 dni
zboża, cebula -21 dni
kapusta, groch -14 dni
por - 7 dni.
Prewencja dla pszczół:
168 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
oksydemeton - metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) - 250 g
beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) - 8 g w 1 1itrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
dla ludzi - toksyczny
dla pszczół – bardzo toksyczny
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiRW.Nr 641/99 z dnia 20.11.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 333/2003/p z dnia 12. 08.2003r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Brokuł 
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Jarmuż 
 • Jęczmień 
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Owies 
 • Por 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Ziemniak 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):

- kapustne.

-gąsienice: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

-mszyca kapuściana.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Opryskiwać po pojawieniu się kolonii mszyc.

-wciornastki.

-Zalecana dawka: 0,3-0,5 l/ha.

Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika. Zabieg wykonać dwukrotnie: pierwszy na początku lipca, drugi w połowie sierpnia.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

- cebula, por.

-wciornastki.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Stosować po wystąpieniu szkodnika lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

- groch.

-mszyca grochowa.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Opryskiwać w okresie nalotu form uskrzydlonych przed kwitnieniem roślin.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI:

Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25o C.

W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

W przypadku zwalczania szkodników zwłaszcza ssących, zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół.

Dawka (dla roślin rolniczych):

- ziemniak.

-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

-Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

-mszyce-wektory chorób wirusowych.

-Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

- pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto, owies, pszenżyto jare, pszenżyto ozime.

-mszyce.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

-skrzypionki.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Stosować od początku wylęgania się larw.

- burak cukrowy i pastewny.

-pchełka burakowa.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.

-mszyca trzmielinowo-burakowa.

-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Stosować przed masowym wystąpieniem kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25o C.

W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

W przypadku zwalczania szkodników zwłaszcza ssących, zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół.


Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

(S7/8) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej  -10o - 40o C.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością,  napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i

okulary /ochronę twarzy.

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

 

 Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

(S60) Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

 

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

 

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

 

OBJAWY ZATRUCIA

Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!