MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Fernando 225 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • Chlopyralid
 • fluroksypyr
 • Trichlopyr
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
 • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
 • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego powschodowego zwalczania jednorocznych i wielololetnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych.
Fernando 225 EC jest herbicydem o działaniu systemicznym, zawierającym trzy substancje aktywne. Środek pobierany jest głównie przez liście, w mniejszym stopniu przez korzenie chwastów. Po wchłonięciu jest szybko transportowany, do części nadziemnej i korzeni (do tkanek merystematycznych tj. twórczych). Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności. Środek blokuje działanie naturalnych hormonów roślinnych, co w efekcie powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju oraz zamieranie całego chwastu. Objawy działania na chwasty są widoczne po 5-7 dniach po zabiegu. W warunkach optymalnych, tzn. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania jest szybszy. W niższych temperaturach (dobowa temperatura minimalna około 8 o C) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 2-3 tygodniach. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach długotrwałej suszy albo przymrozków skuteczność działania środka może ulec obniżeniu.
Fernando 225 EC zwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów takie jak: szczawie, ostrożenie i pokrzywy, całkowicie niszcząc nadziemne i podziemne części chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka, od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści. Chwasty wieloletnie, takie jak szczawie i ostrożenie, wczesną wiosną oraz w trakcie odrastania po skoszeniu lub wypasaniu, charakteryzują się niewielką masą części nadziemnej w stosunku do korzeni, co może mieć wpływ na obniżenie skuteczności zabiegu. Wytworzenie przez chwasty, zwłaszcza wieloletnie, dostatecznej powierzchni liściowej w stosunku do ich masy korzeniowej, zapewnia wchłonięcie właściwej ilości preparatu do tkanek. Użytki zielone, w wysokim stopniu zachwaszczone wieloletnimi chwastami np. szczawiami oraz o dużej liczbie nasion chwastów w glebie, mogą wymagać powtórnego zabiegu w roku następnym, w celu zapewnienia długotrwałego efektu działania preparatu.
C hwasty wrażliwe n p.: ambrozja bylicowata, babka polna, gwiazdnica pospolita, jaskry, komosa biała, mniszek pospolity, mlecz polny (do wysokości 25 cm), niezapominajka polna, ostrożeń polny (do 2
wysokości 25 cm tj. 10 liści właściwych), pokrzywa zwyczajna (do wysokości 25 cm tj. tuż przed kwitnieniem), pokrzywa
żegawka, powój polny, powój zarostowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rogownica pospolita, rumian polny, rumianek pospolity, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny ( do wysokości 25 cm tj. fazy rozety), wiązówki.
Chwasty średnio wrażliwe np: dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, knieć błotna, przetacznik polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
użytki zielone 7 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Chlopyralid /kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy/ (związek z grupy
pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 50 g/l w 1 l środka
Fluroksypyr /kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy/
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydylokarboksylowego) - 75 g w formie estru 1-
metylo heptylowego w 1 l środka
Trichlopyr /kwas 3,5,6-trichloro-2-pirydyloksyoctowy/ (związek z grupy pochodnych
kwasu pirydynokarboksylowego) w formie estru butoksyetylowego – 100 g w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny
Działa drażniąco przez drogi oddechowe i skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 901/2001 z dnia 11.12.2001 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-49/2002/p z dnia 12.11.2002 r.
decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
Oraz decyzją MRiRW Nr R-662007 z dnia 06.03.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Festulolium 
 • Kostrzewa czerwona 
 • Kostrzewa łąkowa 
 • Kostrzewa owcza 
 • Kostrzewa trzcinowa 
 • Kupkówka pospolita 
 • Mietlica biaława 
 • Mietlica pospolita 
 • Mietlica psia 
 • Mietlica rozłogowa 
 • Rajgras wyniosły, francuski 
 • Stokłosa uniolowata 
 • Tymotka kolankowata 
 • Tymotka łąkowa 
 • Wiechlina błotna 
 • Wiechlina gajowa 
 • Wiechlina łąkowa 
 • Wiechlina zwyczajna 
 • Wyczyniec łąkowy 
 • Życica mieszańcowa, rajgras oldenburski 
 • Życica trwała, rajgras angielski 
 • Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i holenderski) 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- użytki zielone
Środek stosować:
a) do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w dawce 2 - 4 l/ha. Wyższą dawkę środka oraz większą ilość wody stosować, gdy chwasty są wyrośnięte lub w przypadku bardzo gęstej runi. Do jednoczesnego zwalczania ostrożenia i szczawiu stosować dawkę 4 l/ha, Do zwalczania pokrzyw stosować wiosną dawkę 3 l/ ha
b) do zwalczania szczawiu w dwóch zabiegach środek zastosować wiosną w dawce 2 l/ha, następnie wczesną jesienią (nie później niż do połowy września) ponownie zastosować dawkę 2 l/ha. Środek zastosować, gdy chwasty osiągnęły wysokość nie więcej niż 25 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście właściwe. Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej w początkowym okresie ich wegetacji wiosną. Jeśli ruń została skoszona lub wypasana
zwierzętami, należy odczekać 2-3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak, niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, przez 7 dni od zabiegu, nie wcześniej jednak, niż gdy uciążliwe chwasty takie jak np. szczawie zostaną całkowicie zniszczone i nie
będą wyjadane.
2. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów iglastych szczególnie sosny i modrzewia nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy a także ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z
glebą, szczególnie pod koronami drzew.
3. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8º C.
4. Dawkę środka dostosować do dominujących gatunków chwastów, ich fazy rozwojowej, oraz ich liczebności.
5. Nie wykonywać zabiegów w okresie suszy, upałów oraz w przypadku chłodnej pogody.
6. Nie bronować i nie wałować runi do 10 dni przed, oraz 7 dni po zabiegu.
7. Nie kosić runi przez okres 4 tygodni po zabiegu, dla zapewnienia maksymalnego efektu chwastobójczego.
8. Opryskiwać tylko te użytki zielone, na których rośliny motylkowe nie stanowią zamierzonego składnika runi.
9. Ewentualny wysiew traw, roślin motylkowych oraz mieszanek traw z roślinami motylkowymi, wykonać po 6 tygodniach od zabiegu.
10. Środka nie stosować na użytkach zielonych w roku, w którym zostały wysiane lub założone
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności przeznaczenia terenu, potraktowanego preparatem pod użytkowanie rolnicze, uprawa roślin wrażliwych wymaga upewnienia się o całkowitym zniszczeniu resztek chwastów. Pozostałości środka z rozkładających się tkanek chwastów, mogą mieć negatywny wpływ na rośliny uprawiane następczo po użytku zielonym. Do roślin szczególnie wrażliwych należą: strączkowe, marchew i inne z rodziny baldaszkowatych, ziemniak, pomidor, sałata i inne z rodziny astrowatych. Nie uprawiać roślin wrażliwych jesienią tego roku, w którym zastosowano środek. Po 6 tygodniach od zabiegu, można uprawiać: brukiew, jarmuż, rzepę, trawy oraz ich mieszanki. Jeśli planuje się uprawę roślin wrażliwych na wiosnę, preparatu nie należy stosować później, niż do końca lipca roku poprzedniego.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegjący zatruciu): 7 DNI
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- w użytkach zielonych, gdzie rośliny motylkowe stanowią ważny składnik runi.
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby oraz szkodniki.
- gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do
- nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich /domowych/.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 i nie wyższej niż 300 C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszcenia skóry i oczu W przypadku zanieczyszcenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. W przypadku zanieczyszcenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!