MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Furadan 5 GR

Producent:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • karbofuran
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Doglebowy środek owadobójczy i nicieniobójczy w formie granul, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do:
- kompleksowej ochrony buraka cukrowego i pastewnego oraz ziemniaka przed szkodnikami glebowymi, ssącymi i gryzącymi,
- zwalczania: - wciornastka tytoniowca - wektora brązowej plamistości pomidora na tytoniu,
- ploniarki zbożówki i szkodników glebowych w uprawie kukurydzy,
- drutowców, pędraków, opuchlaków, guzaka północnego w szkółkach, ziemiórek i węgorka chryzantemowca w uprawie roślin ozdobnych
- ochrony szkółek leśnych przed szkodnikami okresowo przebywającymi w glebie. W roślinie działa systemicznie.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
karbofuran metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu (związek z grupy
karbaminianów) - 5 %.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat
Toksyczność:
Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Zawiera octan poliwinylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 445/99 z dnia 15.01.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 349/2003p z dnia 12.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-174/2004o z dnia 08.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-296/2007 z dnia 26.06.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
tytoń
wciornastek tytoniowiec - wektor brązowej plamistości pomidora na tytoniu
Zalecana dawka: 1 g/roślinę.
Środek stosować punktowo pod roślinę:
- dozownikiem ręcznym bezpośrednio po posadzeniu rozsady do gruntu lub
- dozownikiem mechanicznym zawieszonym na sadzarce podczas sadzenia rozsady do gruntu.

Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy i pastewny
drutowce, pędraki, drobnica burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyca trzmielinowo-burakowa, pchełki, tarczyk mgławy, krocionogi, skoczogonki, płaszczyniec burakowy
Zalecana dawka: 15 kg/ha.
Środek stosować rzędowo w czasie siewu nasion buraków siewnikiem wyposażonym w urządzenie do wysiewania granulowanych środków. Środek zwalcza również gąsienice rolnic po przezimowaniu oraz ogranicza porażenie roślin
przez mątwika burakowego.
ziemniak
pędraki, drutowce, gąsienice rolnic, mszyce występujące w początkowym okresie wegetacji
ziemniaka, stonka ziemniaczana

Zalecana dawka: 20 kg/ha.
mątwik ziemniaczany
Zalecana dawka: 40 kg/ha.
Środek stosować rzędowo w czasie sadzenia stosując aplikator do granulowanych środków połączony z sadzarką do ziemniaków.
kukurydza
ploniarka zbożówka i szkodniki glebowe

Zalecana dawka: 15 kg/ha.
Środek stosować w czasie siewu nasion kukurydzy siewnikiem do siewu punktowego wyposażonego w urządzenia do wysiewania granulowanych środków.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
mieczyk (plantacje)
drutowce, pędraki i inne szkodniki glebowe występujące bezpośrednio po posadzeniu bulw

Zalecana dawka: 30 kg/ha.
Środek stosować rzędowo, bezpośrednio po posadzeniu bulw, siewnikiem "Bonifacy".
szkółki róż
guzak północny

Zalecana dawka: 200 kg/ha (10 g/mb rzędu).
Środek stosować na przełomie kwietnia i maja rzędowo aplikatorem ręcznym lub ciągnikowym na głębokość około 20 cm.
drzewa i krzewy ozdobne (uprawa kontenerowa)
opuchlaki.
Zalecana dawka: 120 g/m2 .
Podłoże wymieszać ze środkiem na 2-3 tygodnie przed sadzeniem roślin.
chryzantemy
węgorek chryzantemowiec
Zalecana dawka: 2 g/roślinę.
Środek stosować w dołki podczas sadzenia roślin.
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
ziemiórki
Zalecana dawka: 16 g/m2.
Środek stosować rzutowo na podłoże.
Leśnictwo
szkółki leśne
szeliniak sosnowiec, zmiennik brudny, drutowce, pędraki, gąsienice rolnic i inne
Zalecana dawka: 4-9 g/sadzonkę.
Środek stosować w dołki podczas sadzenia.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w wypadku silnego porażenia przez szkodniki.
w inspektach i rozsadnikach
nicienie pasożytnicze
Zalecana dawka: 3 g na 1 mb rzędu.
Środek stosować doglebowo na głębokość 5 cm.
UWAGI:
1. Środek silnie trujący dla ludzi - podczas pracy zachować szczególne środki ostrożności.
2. Środek trujący dla ptaków i innych zwierząt - zastosowany do gleby lub przypadkowo
rozsypany powinien być dokładnie przykryty, aby zapobiec zatruciu.
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0o - 30o C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
OBJAWY ZATRUCIA
Nadmierne pocenie, ból głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!