MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Fusilade Forte 150 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • fluazyfop-P-butylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy arylofenoksykwasów
Zakres temperatur:
min: , max: 27°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz roślinach zielarskich, chmielu w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie
środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.
Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 0,5-0,75 l/ha, np.: samosiewy zbóż,
w dawce 0,75-1 l/ha, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica zielona, włośnica sina, wyczyniec polny, życice,
w dawce 2-2,5 l/ha, np.: perz właściwy, wiechlina zwyczajna.
Chwasty odporne, np.: rośliny dwuliścienne, wiechlina roczna.
Uwaga: Środek w dawce 2,5 l/ha stosować, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
cebula, czosnek, marchew, pietruszka, pomidor, seler - 30 dni,
ziemniak - 42 dni,
buraki, warzywa kapustne, por, rzepak,
łubin, groch, bób, bobik, fasola - 56 dni,
rośliny zielarskie - 42 dni,
ostropest plamisty - 56 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fluazyfop-P-butylowy ((R)-2-[4-(trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenoksy] propionian butylu;
związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr: 754/2000 z dnia 03.07.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: 4/2001 z dnia 25.10.2001 r., decyzją MRiRW nr: 7/2002
z dnia 05.02.2002 r., decyzją MRiRW nr: R-88/2003p z dnia 23.07.2003 r., decyzją MRiRW
nr: R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r., decyzją MRiRW nr: R-341/2004 z dnia 15.10.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr: R-12 /2005 z dnia 8.08.2005 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Bób 
 • Bobik 
 • Brzoskwinia
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Chmiel
 • Czereśnia
 • Czosnek pospolity 
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta włoska 
 • Kostrzewa czerwona 
 • Len zwyczajny 
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Łubin biały 
 • Łubin wąskolistny 
 • Łubin żółty 
 • Malina 
 • Marchew 
 • Morela
 • Ogórek 
 • Pietruszka 
 • Pomidor 
 • Por 
 • Porzeczka 
 • Rośliny zielarskie
 • Rzepak 
 • Seler 
 • Truskawka 
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- agrest, porzeczki, truskawka, malina, sady (drzewa owocowe), szkółki drzew owocowych.
Środek stosować do zwalczania:
chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha. perzu (gdy rośliny perzu mają nie więcej, niż 15 cm wysokości) – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Uwagi:
1. Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 2-2,5 l/ha.
Perz zwalczać w pierwszym roku po posadzeniu roślin, to jest jesienią lub wiosną przed kwitnieniem.
2. W truskawce środek można stosować przed kwitnieniem w dawce do 2 l/ha lub po zbiorze owoców w dawce 2-2,5 l/ha.
3. W krzewach jagodowych owocujących środek stosować tylko po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
a) do zwalczania chwastów jednorocznych, np.: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego oraz samosiewów zbóż – stosować środek od fazy 2 liści do fazy krzewienia
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha (samosiewy zbóż), 0,75-1 l/ha (pozostałe gatunki).
b) do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
- burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi. Fusilade Forte 150 EC można stosować w mieszaninach ze środkiem Betanal Progress 274 OF (w zalecanych terminach i dawkach) do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych tylko w buraku cukrowym. Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych: Fusilade Forte 150 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha, następny zabieg po 5-10 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Fusilade Forte 150 EC zastosować łącznie z drugą i trzecią dawką środka Betanal Progress 274
OF stosowanego metodą dawek dzielonych. Zabieg zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych można wykonać także jednorazowo w dawce: Fusilade Forte 150 EC 0,75-1 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Zwalczanie perzu właściwego: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha, następny zabieg po 5-10 dniach:
Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Fusilade Forte 150 EC stosować łącznie z drugą i trzecią dawką środka Betanal Progress 274 OF stosowanego metodą dawek dzielonych. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Betanal Progress 274 OF.
Plantacje nasienne
 – opryskiwać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.
UWAGI:
1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie lub po przerywce, gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.
- chrzan.
Opryskiwać do momentu, gdy rośliny chrzanu zakryją nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
- ogórek.
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych).
Środka nie stosować później, niż na 10-14 dni przed pierwszym zbiorem.
- cebula.
z siewu – opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka,
plantacje nasienne – termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych),
2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
Środek można także stosować w dawkach dzielonych.
Zwalczanie rocznych chwastów jednoliściennych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego:
pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.
- czosnek.
Opryskiwać po wschodach czosnku, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
Środek można stosować także w dawkach dzielonych:
Zwalczanie chwastów jednorocznych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego:
pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.
- pomidor, seler.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Zwalczanie chwastnicy jednorocznej i innych rocznych chwastów jednoliściennych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego:
pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.
Uwaga: Stosować tylko w selerze przeznaczonym do zbioru jesienią.
- kapusta głowiasta (biała (tylko późna), czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych),
2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
- marchew, pietruszka.
Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
Środek można także stosować w dawkach dzielonych.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego:
pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.
Uwaga: Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.
- por.
z siewu – opryskiwać po wykształceniu przez por 1-2 liści,
z rozsady – opryskiwać po przyjęciu się rozsady.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
Środek można także stosować w dawkach dzielonych.
Zwalczanie chwastów jednorocznych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego:
pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.
- bób, fasola, groch jadalny zielony.
Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych zabiegami w dawkach dzielonych:
pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,
drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
a) do zwalczania chwastów jednorocznych, np.: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego oraz samosiewów zbóż – stosować środek od fazy 2 liści do fazy krzewienia
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha (samosiewy zbóż), 0,75-1 l/ha (pozostałe gatunki).
b) do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
- burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi. Fusilade Forte 150 EC można stosować w mieszaninach ze środkiem Betanal Progress 274 OF (w zalecanych terminach i dawkach) do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych tylko w buraku cukrowym. Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych: Fusilade Forte 150 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha, następny zabieg po 5-10 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Fusilade Forte 150 EC zastosować łącznie z drugą i trzecią dawką środka Betanal Progress 274
OF stosowanego metodą dawek dzielonych. Zabieg zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych można wykonać także jednorazowo w dawce: Fusilade Forte 150 EC 0,75-1 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Zwalczanie perzu właściwego: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha, następny zabieg po 5-10 dniach:
Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Fusilade Forte 150 EC stosować łącznie z drugą i trzecią dawką środka Betanal Progress 274 OF stosowanego metodą dawek dzielonych. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Betanal Progress 274 OF.
Plantacje nasienne
 – opryskiwać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.
UWAGI:
1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie lub po przerywce, gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.
2. Nie stosować środka w buraku ćwikłowym przeznaczonym na botwinę
- bobik, groch na suche nasiona, peluszka.
Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści.
- łubin.
Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez łubin 2-3 liści.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (tylko do zwalczania jednorocznych chwastów).
- lucerna (tylko plantacje nasienne).
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów. Perz zwalczać nie później, niż w drugim roku uprawy lucerny.
- ziemniak.
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi).
W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.
- rzepak ozimy.
Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy: do zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych (miotła zbożowa w fazie 2-4 liści) Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha. do zwalczania perzu właściwego (w fazie 4-6 liści):
jesienią – zalecana dawka: 1,5-2 l/ha,
wiosną – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
do zwalczania samosiewów zbóż
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Uwaga: Dawkę 0,5 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.
- rzepak jary.
Opryskiwać, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści, jednak nie później niż do fazy 6 liści rzepaku jarego. Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych).
- len.
Środek stosować, gdy len osiągnie fazę "jodełki", to jest gdy wysokość roślin wynosi 6-12 cm. Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie jednorocznych chwastów jednoliściennych znajdujących się w fazie 2-4 liści), 1-1,4 l/ha (zwalczanie perzu właściwego znajdującego się w fazie 4-6 liści).
Uwagi:
1. Środka nie stosować łącznie ze środkami do zwalczania chwastów dwuliściennych.
2. Zabieg zwalczania chwastów dwuliściennych na plantacji lnu można wykonać na 5- 6 dni przed zastosowaniem lub w 5-6 dni po zastosowaniu środka.
3. Środka nie stosować na plantacjach roślin porażonych przez choroby lub uszkodzonych przez szkodniki (np.: pchełkę
lnową, wciornastki).
- kostrzewa czerwona (plantacje nasienne).
Opryskiwać plantacje plonujące wiosną, przed strzelaniem traw w źdźbło, gdy rośliny perzu osiągnęły fazę 4-10 liści.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
- chmiel.
Środek stosować do zwalczania:
chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 1 l/ha.
perzu (wiosną, gdy rośliny perzu osiągnęły fazę 4-10 liści) – zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Uwaga: W celu uniknięcia zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi, zaleca się wcześniejsze zastosowanie środka ochrony roślin przeznaczonego do zwalczania chwastów dwuliściennych zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny zielarskie
- arcydzięgiel litwor, arnika chamisso, babka płesznik, bieluń indiański, bylica-boże drzewko, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kminek zwyczajny, kolendra siewna, kozieradka pospolita, kozłek lekarski, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, malwa czarna, marzanna barwierska, melisa lekarska, mięta pieprzowa, mniszek lekarski, nagietek lekarski, oman wielki, ostropest plamisty, pieprzowiec roczny, prawoślaz lekarski, rutwica lekarska, szałwia lekarska, szanta zwyczajna, tymianek właściwy, wiesiołek dwuletni, złocień maruna.

a) rośliny zielarskie jednoroczne i wieloletnie w I roku uprawy – środek stosować od fazy 3 liści rośliny uprawnej:
do zwalczania chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.
b) rośliny zielarskie wieloletnie w następnych latach uprawy – środek stosować po rozpoczęciu wegetacji:
do zwalczania chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.
do zwalczania perzu (w fazie 4-10 liści) – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zespół uprawek pożniwnych (zwalczanie perzu).
Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy pocięte w trakcie uprawy mechanicznej rozłogi perzu powschodziły i osiągnęły fazę 4-10 liści. Najlepsze wyniki uzyskuje się opryskując dwukrotnie w odstępie 3-4 tygodni, dzieląc zalecaną dawkę na połowę. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca od zastosowania środka, a siew roślin jednoliściennych (np.: zbóż) nie wcześniej niż po 2 miesiącach od opryskiwania, jeżeli zastosowano dawkę 2-2,5 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawkę do 1,25 l/ha.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fusilade Forte 150 EC (np.: w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej, niż po 2 miesiącach od zastosowania środka Fusilade Forte 150 EC, gdy zastosowano dawkę 2-2,5 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawki do 1,25 l/ha.
UWAGI:
1. Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem Fusilade Forte 150 EC stosować w zalecanych dawkach i terminach, ale na co najmniej 7 dni przed lub w 7 dni po zastosowaniu Fusilade Forte 150 EC.
2. Fusilade Forte 150 EC jest szybko pobierany przez rośliny. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża).
2. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.
3. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
4. Po zastosowaniu środka w burakach przerywkę można wykonać nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni od zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0 do 30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!