MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gwarant 500 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • chlorotalonil
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy ftalanów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • wyniszczający
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ogórek(w gruncie i pod osłonami) ,pomidor(w gruncie i pod osłonami), ziemniak -1 dzień
cebula, marchew, papryka pod osłonami , pietruszka, seler, burak ćwikłowy – 7 dni
pszenica ozima - 35 dni,
łubin – 21 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl (związek z grupy ftalanów) - 500 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne ; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 535/99 z dnia 20.04.1999r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 02.03.2000r., decyzją MRiRW z dnia 12.05.2000r.
decyzją MRiRW Nr R-578/2003p z dnia 30.09.2003r. decyzją MRiRW Nr R-249/2004o z
dnia 18.05.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-49/2006 z dnia 20.07.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
cebula.
mączniak rzekomy, szara pleśń, antraknoza
.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wyższą dawkę środka dostosować do wielkości roślin i zagrożenia plantacji. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie
(infekcja pierwotna), następne zabiegi co 7-10 dni.
cebula (plantacje nasienne).
-mączniak rzekomy, szara pleśń.
Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wyższą dawkę środka dostosować do wielkości roślin i stanu zagrożenia plantacji. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu wiosną pierwszych objawów choroby na liściach (infekcja pierwotna), następne zabiegi co 7-10 dni.
seler.
-septorioza
.
Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
W okresach ograniczonego zagrożenia można zmniejszyć częstotliwość zabiegów i wykonywać je co 14 dni.
pietruszka
-septorioza.

Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Następne 2-3 zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni
marchew .
-altemarioza, mączniak prawdziwy.

Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach, na ogół w drugiej połowie lipca, następne 2-3 zabiegi wykonać co 10-14 dni.
ogórek (w gruncie).
-mączniak rzekomy, alternarioza
.
Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Wyższą dawką środka i ilość wody dostosować do wielkości roślin i stanu zagrożenia plantacji chorobami. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie, następne 2-3 zabiegi wykonać w odstępach co 7 dni. W celu jednoczesnej ochrony ogórków przed chorobami grzybowymi i bakteryjną kanciastą
plamistością Gwarant 500 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Funguran-OH 50
WP w dawce na hektar:
Gwarant 500 SC 1,5 l/ha + Funguran-OH 50 WP 2,25 kg/ha.
Uwaga!
Gawarant 500 SC w mieszaninie ze środkiem Funguran-OH 50 WP można stosować do fazy kwitnienia ogórków.
ogórek (pod osłonami).
-mączniak rzekomy dyniowatych, mączniak prawdziwy.

Zalecane stężenie: 0,3-0,4% (300-400 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-200 1/ l000 m2.
Wyższe stężenie oraz większa ilość cieczy użytkowej stosować na wyższe rośliny oraz w warunkach silnego zagrożenia chorobami. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie, następne co 7 dni. Wykonać 3-4 zabiegi w sezonie.
pomidor (w gruncie)..
-zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza, mączniak prawdziwy.
Zalecane dawki: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Dawkę środka i ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin i stanu zagrożenia plantacji chorobami. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach największego zagrożenia zarazą ziemniaka w danym rejonie na wczesnych ziemniakach lub pomidorach w uprawie pod osłonami, następne zabiegi wykonywać w
odstępach co 7 dni. W celu jednoczesnej ochrony pomidorów przed chorobami grzybowymi i bakteryjną
cętkowatością pomidora Gwarant 500 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Funguran-OH 50 WP w dawce na hektar:
• Gwarant 500 SC - 2,0 l/ha + Funguran-OH 50 WP - 2,5 kg/ha.
Zaleca się zapobiegawcze wykonanie zabiegu mieszaniną środka Gwarant 500 S.C. i Funguran-OH 50 WP po wysadzeniu roślin na pole. Zabiegi powtarzać w miarę potrzeby co 7-10 dni.
pomidor (pod osłonami).
-zaraza ziemniaka, szara pleśń, mączniak prawdziwy
,.
-Zalecane stężenie: 0,2-0,25 % (200-250 ml środka w 100 litrach wody).
Dawkę środka dostosować do stanu zagrożenia plantacji chorobami. Zalecana ilość cieczy użytkowej : 200 1/ lOOOm2.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie, następne 3-4 zabiegi wykonać w odstępach co 7 dni przemiennie z fungicydami o działaniu wgłębnym lub systemicznym.
W celu jednoczesnej ochrony pomidorów przed chorobami grzybowymi i bakteryjną cętkowatością pomidora Gwarant 500 SC można stosować w mieszaninie ze środkiem Funguran-OH 50 WP w stężeniu:
• Gwarant 500 SC - 0,2 % + Funguran-OH 50 WP - 0,3 %.
Zaleca się zapobiegawcze wykonanie zabiegu mieszaniną środka Gwarant 500 SC i Funguran- OH 50 WP po wysadzeniu roślin .
papryka (pod osłonami).
-szara pleśń.

Zalecane stężenie: 0,3-0,4%.(300-400 ml środka w 100 1 wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-200 1/1000 m2 .
Wyższe stężenie stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą. Wykonać 3-4 zabiegi w sezonie w odstępach co 10-14 dni lub częściej w zależności od stopnia zagrożenia roślin chorobami.
-burak ćwikłowy.
-chwościk

Zalecana dawka: 2,0-2,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunakach silnego zagrożenia chorobą. Wykonywanie zabiegów można rozpocząć bezpośrednio po wschodach od fazy liścieni. W sezonie wykonać 2-3 zabiegi co 7 dni.
Uwaga
1.W ochronie roślin warzywnych, zaleca się stosowanie środka Gwarant 500 SC przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2 Do wykonywania zabiegów opryskiwania zaleca się używanie opryskiwaczy drobnokroplistych
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime.
pszenica ozima.
-septorioza liści, septorioza plew.

Zalecana dawka:
Gwarant 500 SC 1,0 l/ha + Bumper 250 EC 0,5 l/ha.
ziemniak.
-alternarioza

Zabieg wykonać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
-zaraza ziemniaka.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Gwarant 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci ziemniaczanej.
łubin.
-antraknoza.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby (pod koniec maja lub na początku czerwca). Następny zabieg wykonać w odstępie 10-14 dni lub 7-10 dni w zależności od nasilania się choroby. Przeciwko antraknozie zabieg zapobiegawczy wykonać zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności powietrza sprzyjającej wystąpieniu choroby.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Opryskiwanie roślin ozdobnych
-plamistości liści i kwiatów, szara pleśń.

Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Środek stosować kilkakrotnie, co 10-14 dni.
Podlewanie podłoża
-fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa.
Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-6 l/m2 gleby w zależności od wielkości roślin.
cebulowe rośliny ozdobne.
-fuzarioza.
Zalecane stężenie: 0,4 % (400 ml środka w 100 litrach wody).
Przed sadzeniem cebule lub bulwy zaprawiać poprzez moczenie w roztworze środka przez 15 minut.
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać dozbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturą dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!