MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Goltix Compact 90 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek trójbarwny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka
czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowaty, włośnica sina oraz chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się (ostrożeń polny, itp.).

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metamitron (związek z grupy triazyn) 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on- 90 %
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 695/2000 z dnia 08.02.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr 24/2001 z dnia 14.12.2001
decyzją MRiRW Nr R-310/2003p z dnia 11.08.2003r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-282/2007 z dnia 14.06.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 450/2007 z dnia 29.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
truskawka.
Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
-Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Środek można stosować metodą dawek dzielonych łącznie z jednym z zarejestrowanych adiuwantów olejowych
p i e r w s z y z a b i e g wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów:
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
d r u g i z a b i e g (najczęściej w około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem kwitnienia roślin truskawki):
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, silniej zachwaszczonych.
2. Nie stosować do odchwaszczania odmiany Elsanta.
Na nowozarejestrowanych odmianach truskawek wykonać zabieg próbny w celu sprawdzenia ich wrażliwości.
3. Nie stosować w temperaturze powyżej 25o C.
4. W celu ograniczenia zagrożenia uszkodzeniem rośliny uprawnej zabieg wykonać sprawnym opryskiwaczem w godzinach wieczornych (co szczególnie poleca się w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem).
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny.
1. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym:
p i e r w s z y z a b i e g:
Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha - bezpośrednio przed wschodami chwastów
d r u g i z a b i e g:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
Zabieg wykonać z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów (rośliny buraka w fazie 1-2 liści właściwych)
t r z e c i z a b i e g
Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
Zabieg wykonać z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów (rośliny buraka optymalnie w fazie 4-6 liści właściwych)
2. Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka. Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne)
p i e r w s z y z a b i e g niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
d r u g i z a b i e g (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
t r z e c i z a b i e g (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje biologicznie czynne:
p i e r w s z y z a b i e g niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
d r u g i z a b i e g (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
t r z e c i z a b i e g (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym, atestowanym opryskiwaczem, który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania herbicydów.
Graminicydy używane do zwalczenia chwastów prosowatych oraz perzu można dodać jako składnik do trzeciego zabiegu lub zastosować oddzielnie (zgodnie z zaleceniami w ich etykietach). Na małych plantacjach, na których w dalszym ciągu nie rezygnuje się z ręcznej, bądź mechanicznej walki z chwastami w celu ograniczenia liczby zabiegów można stosować Goltix Compact 90 WG w następującym układzie:
do fazy 2-4 liści roślin buraka prowadzić ręczną lub mechaniczną walkę z chwastami a następnie z chwilą pojawienia się kolejnych wschodzących chwastów w fazie siewek zastosować Goltix Compact 90 WG 2 kg/ha + adiuwant np. Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Uwagi:
1. Środka Goltix Compact 90 WG zarówno samego jak i z dodatkiem adiuwanta nie stosować w temperaturze powyżej 25oC.
2. Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
3. Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10oC działa wolniej.
4. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w okresie długotrwałej suszy
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Goltix Compact 90 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz łubin (żółty, biały, wąskolistny), seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę następczą.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W przypadku stosowania środka Goltix Compact 90 WG z adiuwantem (Olbras 88 EC, lub innymi) należy dodać ten adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Goltix Compact 90 WG
sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie ilości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (z włączonym mieszadłem). Sporządzając mieszaninę środka Goltix Compact 90 WG i Betanal Progress 274 OF należy najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Betanal Progress 274 OF (wlewając środek do małej ilości wody
w zbiorniku - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wsypać do zbiornika odważoną ilość środka Goltix Compact 90 WG (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszdłem. Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25oC. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Stosując powschodowo środek zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem) najlepiej w godzinach wieczornych. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same
środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!