MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Glyfos 360 SL

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w
leśnictwie, na terenach nieużytkowanych rolniczo.
Glyfos 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 2-3 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnica
sina, włośnica zielona, żółtlica drobnokwiatowa, życice,
w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy,
przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np.: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity,
pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne: skrzyp polny
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l w postaci soli izopropyloaminowej
N-(fosfonometylo) glicyna.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 673/2000 z dnia 10.02.2000 r.
zmienione decyzją Nr R-455/2003p z dnia 26. 08.2003r.
decyzją Nr R-22/2006 z dnia 04.04.2006 r.
oraz decyzją Nr R-145/2007 z dnia 23.04.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
UWAGA
Używając zalecanej ilości wody 100-150 l/ha stosować rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast używając 200-300 l/ha stosować rozpylacze zapewniając opryskiwanie średniokropliste
Rośliny sadownicze.
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
Zwalczanie perzu:
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody. lub Glyfos 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Używając rozpylaczy umożliwiających opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i ilości wody: -Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
-Zalecana dawka: 2-8 l w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.
Do zwalczania perzu można stosować łącznie z siarczanem amonowym. Glyfos 360 SL 3-4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
UWAGA
Używając zalecanej ilości wody 100-150 l/ha stosować rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast używając 200-300 l/ha stosować rozpylacze zapewniając opryskiwanie średniokropliste.
Pola uprawne.
Uwaga
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu znajduje się przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
- przed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczenia perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.
ZBOŻA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju. -Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody. lub Glyfos 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
 Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY.
Środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
-Zalecana dawka: 3-4 l/ha w 200-300 litrach wody lub Glyfos 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Uwagi:
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór wykonać po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.
- po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.  Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody. lub Glyfos 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Używając rozpylaczy umożliwiających opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i ilości wody.
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- leśnictwo.
A. Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne. w zależności od występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych;
-Zalecana dawka: 3-8 l/ha w 200-300 l wody
np.: topola, osika, brzoza brodawkowata 3-4 l/ha,
głóg, jeżyna, orlica pospolita 4-6 l/ha,
wrzos zwyczajny, róża dzika 6-8 l/ha.
B. Szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne na kwaterach z wielolatkami różnych gatunków.
-Zalecana dawka: 4-6 l/ha w 200-300 l wody.
Zabieg wykonać z zastosowaniem osłon sadzonek.
Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
C. Wielolatki sosny i świerka powyżej 3 lat.
Środek stosować na całej powierzchni (bez osłon) dopiero po zakończeniu rocznego przyrostu sosny i świerka oraz wytworzeniu pąka szczytowego.
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 200-300 l wody.
W czasie okresu wegetacyjnego środek można stosować we wszystkich gatunkach zapewniając całkowitą osłonę sadzonek.
D. Zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli ukazujących się po ścięciu, oraz do niszczenia samych pniaków. Glyfos 360 SL stosuje się poprzez posmarowanie lub opryskanie powierzchni pniaków cieczą
użytkową środka o stężeniu 20% (2 l środka w 10 l wody) bezpośrednio po ścięciu. Zabieg ten przyspiesza również proces obumierania i kruszenia pnia oraz korzeni. Zabiegu nie wykonywać w okresie intensywnego wypływu soków.
E. Niszczenie rosnących drzew.
Stosować ciecz użytkową środka o stężeniu 50% (1:1) w zaciosy na drzewie. Efekty zabiegu w postaci obumarłych drzew, odrostów i zmurszałych pni widoczne są dopiero w roku następnym.
- rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody pitnej (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej).
Środek zwalcza rośliny porastające skarpy oraz brzegi, a także wyrastające ponad lustro wody lub pływające na powierzchni. W zależności od składu gatunkowego zaleca się zróżnicowanie dawki środka. na przykład:
grążel żółty, głogi, grzybień biały, hiacynt wodny, jeżyny, manna mielec, mozga trzcinowata, olcha czarna, ostrożeń błotny, strzałka wodna, trzcina pospolita, wierzby 5-6 l/ha, czyściec błotny, rdest ziemnowodny, turzyca, pałka wodna 6-8 l/ha,
Uwagi:
1. Rośliny opryskiwać w czasie intensywnego rozwoju, w okresie od lata do wczesnej jesieni.
2. Zabieg wykonywać dowolną naziemną aparaturą do opryskiwania (np. opryskiwaczem plecakowym z łodzi).
3. Objawy działania środka na rośliny środowiska wodnego widoczne są po upływie 14-21 dni, a całkowite zamieranie roślin następuje po 30-40 dniach.
4. W przypadku wody płynącej opryskiwać pod prąd aby uniknąć koncentracji środka.
5. W dniu zabiegu nie pobierać wody do celów pitnych oraz deszczowania.
6. Podczas zabiegu na skarpach unikać niepotrzebnego opryskiwania wody.
- tereny nieużytkowane rolniczo.
(place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Używać dowolną aparaturę naziemną. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody). Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Glyfos 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Glyfos 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową
środka, wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwacze przystosowane do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub
etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!