MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Glifostar 360 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo.
Glifostar 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po pływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 2-3 l/ha np: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice,
w dawce 3-5 l/ha np: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) – 360 g/l
w formie soli izopropyloaminowej.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
dla organizmów wodnych – toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 21/2002 z dnia 09.02.2002.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 697/2003p z dnia 24.11.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 232/2004o z dnia 12.05.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Rośliny sadownicze
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków. - tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
-Zalecana dawka: 5-8 l/ha. Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL w dawce: Glifostar 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie). W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Chwastox Extra 300 SL sadzić sadzonki nie wcześniej niż 3-5 tygodni po wykonaniu zabiegu.
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
-Zalecana dawka: 2-8 l/ha.
W celu zwiększenia skuteczności działania środka można go stosować łącznie z adiuwantem Adbios 85 SL (środek wspomagający) lub z siarczanem amonowym Glifostar 360 SL 4 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha.
lub Glifostar 360 SL 4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha. Do zniszczenia dwuliściennych chwastów trwałych środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL Glifostar 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. lub Glifostar 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwaga
Mieszaninę środka Glifostar 360 SL z herbicydem Aminopielik Standard 600 SL można stosować tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza).
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin warzywniczych):

Dawka (dla roślin rolniczych):
UWAGA
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy dających opryskiwanie
średniokropliste.
Pola uprawne.
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
A. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczania perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.
ZBOŻA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20- 30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. -Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody. lub Glifostar 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody.
lub Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
Przeciwwskazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
B. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 3-4 l/ha. Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) lub siarczanem amonowym w dawce: Glifostar 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha. lub Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek.
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
W celu zwiększenia skuteczności środka można go stosować łącznie z adiuwantem lub siarczanem amonowym
Glifostar 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha.
Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody)
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Glyfos 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Glyfos 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową
środka, wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwacze przystosowane do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub
etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!