MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Glean 75 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chlorosulfuron
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy malonylomocznikami
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, lnie oraz niszczenia szczawiu na użytkach zielonych.
Glean 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Charakteryzuje się selektywnością czynną - tzn. rośliny chronione mają zdolność rozkładu środka. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Chwasty silnie zahamowane we wzroście i rozwoju nie stanowią konkurencji dla rośliny chronionej. Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty znajdujące się w fazie siewek. Susza, niskie, a także bardzo wysokie temperatury osłabiają działanie środka. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przedwschodowo lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed wschodami. Glean 75 WG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.
Chwasty wrażliwe np. gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, jaskry, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, ostrożeń polny (w fazie siewki), gwiazdnica pospolita, rdesty, samosiewy rzepaku, maki, miotła zbożowa, poziewniki, przytulia czepna, starzec zwyczajny, szczawie.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, ostrożeń polny (w starszych fazach), przetacznik perski, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: chwasty prosowate, mlecz polny, owies głuchy, perz właściwy, skrzypy.
Rośliny inne niż zboża i len mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są: kwasowość, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze wzrostem kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i temperatury gleby środek rozkłada się szybciej.
Przed zastosowaniem środka Glean 75 WG należy:
1. zbadać odczyn gleby (pH w wodzie) poszczególnych pól, na których ma być stosowany środek (metodą wodnego roztworu gleby, stosunek wody do gleby 1:1),
2. wykluczyć możliwość stosowania na glebach o pH wyższym niż 7,5,
3. ustalić możliwość uprawy roślin następczych, po roślinach traktowanych środkiem Glean 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie "Następstwo roślin").
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%
1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2ylo)mocznik.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiGŻ Nr 507/99 z dnia 25.03.1999.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-66/2003p z dnia 09.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-146/2004o z dnia 25.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-327/2004 z dnia 23.09.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-363/2007 z dnia 31.07.2007r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Bobik 
 • Brukiew 
 • Esparceta siewna 
 • Facelia błękitna 
 • Festulolium 
 • Groch siewny 
 • Kapusta pastewna 
 • Komonica zwyczajna 
 • Koniczyna biała 
 • Koniczyna białoróżowa, szwedzka 
 • Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka 
 • Koniczyna łąkowa, czerwona 
 • Koniczyna perska 
 • Kostrzewa czerwona 
 • Kostrzewa łąkowa 
 • Kostrzewa owcza 
 • Kostrzewa trzcinowa 
 • Kupkówka pospolita 
 • Len zwyczajny 
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Łubin biały 
 • Łubin wąskolistny 
 • Łubin żółty 
 • Marchew pastewna
 • Mietlica biaława 
 • Mietlica pospolita 
 • Mietlica psia 
 • Mietlica rozłogowa 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Rajgras wyniosły, francuski 
 • Rzodkiew oleista 
 • Stokłosa uniolowata 
 • Tymotka kolankowata 
 • Tymotka łąkowa 
 • Wiechlina błotna 
 • Wiechlina gajowa 
 • Wiechlina łąkowa 
 • Wiechlina zwyczajna 
 • Wyczyniec łąkowy 
 • Wyka kosmata 
 • Wyka siewna 
 • Życica mieszańcowa, rajgras oldenburski 
 • Życica trwała, rajgras angielski 
 • Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i holenderski) 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
zboża ozime
stosowanie jesienne (szczególnie zalecane)
- pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od początku fazy drugiego liścia zboża), do końca wegetacji jesiennej. Przy przewadze zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub po wschodach do fazy trzech liści miotły. Gdy na polu przeważa przytulia czepna opryskiwać po wschodach do fazy trzech okółków przytulii.
-Zalecana dawka: 20-25 g/ha.
- żyto.
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od fazy 3 liści żyta) do zakończenia wegetacji jesiennej.
-Zalecana dawka: 20-25 g/ha.
uwaga:
1. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
2. Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
stosowanie wiosenne
- pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Środek stosować wczesną wiosną po rozpoczęciu wegetacji, na młode, szybko rosnące chwasty.
-Zalecana dawka: 10-15 g/ha.
Uwagi:
1. Środek w dawce 10-15 g/ha nie zwalcza dostatecznie miotły zbożowej.
2. Wyższą dawke stosować do zwalczania przytulii czepnej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zabiegu wiosennym w pszenicy ozimej Glean 75 WG można stosować łącznie z innymi herbicydami: do zwalczania chwastów dwuliściennych (zabieg ekonomiczny) -
Glean 75 WG 5-7 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. Mieszaniny stosować tylko w gatunkach zbóż i terminach zalecanych dla środka z którym mieszany jest Glean 75 WG.
- len.
Glean 75 WG zwalcza większość występujących w lnie chwastów dwuliściennych w fazie siewek. Środek stosować powschodowo, w fazie "jodełki" gdy wysokość lnu wynosi 5-12 cm. Zabieg wykonać jak najwcześniej, po wschodach większości chwastów.
-Zalecana dawka: 10-15 g/ha.
- użytki zielone, pastwiska.
Do zwalczania chwastów uciążliwych np. szczawiu tępolistnego i kędzierzawego, jaskrów, pokrzywy zwyczajnej
Glean 75 WG najlepiej stosować w mieszaninach: wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy temperatura osiągnie 8-10oC
lub po skoszeniu trawy, gdy chwasty dwuliścienne osiągną fazę co najmniej 2-3 liści (około 2-3 tygodnie po skoszeniu) w dawce Glean 75 WG 20 g/ha + Aminopielik D 450 SL 2 l/ha. Do zwalczania tylko szczawiu można stosować:
Glean 75 WG w dawce 20 g/ha lub w mieszaninie Glean 75 WG 10 g/ha + Starane 250 SL 0,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem Glean 75 WG, po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie zboża.
2. Silny deszcz wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka Glean 75 WG w zalecanych dawkach jesienią, roślinami następczymi mogą być po upływie:
9 miesięcy - wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy, 16 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny, 24 miesięcy - można uprawiać wszystkie rośliny. Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.
Po zastosowaniu środka Glean 75 WG wiosną roślinami następczymi mogą być: W roku stosowania wyłącznie zboża,
a po upływie: 12 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny 24 miesięcy - wszystkie rośliny uprawne.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.
Po zastosowaniu w lnie środka Glean 75 WG roślinami następczymi mogą być: W roku stosowania wyłącznie zboża,
a po upływie: 12 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny 24 miesięcy - wszystkie rośliny uprawne.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na jednym polu lub użytku więcej niż raz w sezonie
- jednorazowo w dawce wyższej niż 25 g/ha
- na polach o pH gleby wyższym niż 7,5
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
- aparaturą agrolotniczą,
- na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki, choroby,
- w uprawie lnu w warunkach wysokiej temperatury, dużego nasłonecznienia i przewlekłej suszy.
Ze względu na szczególne zagrożenie zniszczenia roślin, do odchwaszczania których Glean 75 WG nie jest polecany, nie dopuszczać do:
- zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,
- wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Przy sporządzaniu mieszanin - herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego do połowy wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka Glean 75 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny. Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie wyższej niż 300C.
Chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać pary rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Usuwać produkt i opakowanie w sposób bezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z pozostałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!