MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
GL 360 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo
oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego przed zbiorem.
GL 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe np:
w dawce 2-3 l/ha np: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice,
w dawce 3-5 l/ha np: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotycz
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
glifosat [N-(fofonometylo)glicyna, związek z grupy pochodnych kwasu
fosfonowego,w formie soli izopropyloaminowej] – 360 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 834/2001 z dnia 18.04.2001 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-23/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr 7/2003 z dnia 31.12.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-232/2004o z dnia 12.05.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-89/2007 z dnia 26.03.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
ROŚLINY SADOWNICZE
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
-Zalecana dawka: 5-8 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL w dawce:
GL 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie). W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Chwastox Extra 300 SL sadzić sadzonki nie wcześniej niż w 3-5 tygodni po wykonaniu zabiegu.
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów, Zalecana dawka: 2-8 l/ha w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej. W celu zwiększenia skuteczności działania środka można go stosować łącznie z siarczanem
amonowym GL 360 SL 4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody. Do zniszczenia dwuliściennych chwastów trwałych środek można stosować w mieszaninie z herbicydami Chwastox Extra 300 SL albo Aminopielik Standard 600 SL
GL 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody. albo GL 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. Mieszaninę środka GL 360 SL z herbicydem Aminopielik Standard 600 SL można stosować
tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza).
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
- przed zbiorem roślin uprawnych, w celu desykacji i zwalczania perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.
zboża
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20- 30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym
GL 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
rzepak ozimy.
Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej.
Zalecana dawka: 3 l/ha w 200-300 l wody. W celu właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać w 7 dni po zabiegu. Aby uzyskać pełen efekt dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do kierunku opryskiwania.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
- po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce:
GL 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego, stosując wyższe z zalecanych dawek.
Używać dowolną aparaturę naziemną.
W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody)
Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
W celu zwiększenia skuteczności środka można go stosować łącznie z siarczanem amonowym
GL 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano GL 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione w etykiecie
2 Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka GL 360 SL z innym środkiem przygotować ciecz użytkową
środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant lub drugi herbicyd i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka GL 360 SL łącznie z siarczanem amonowym należy wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 45oC.
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!