MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gibrescol 10 MG

Grupa preparatów:
Regulator wzrostu
Substancja czynna:
  • kwas giberelinowy GA3
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy laktonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin roślin w formie mikrogranulek rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do stymulowania rozwoju kwiatów roślin ozdobnych oraz traktowania kwitnących gron pomidorów uprawianych pod osłonami łącznie ze środkiem Betokson Super 025 SL w celu przyspieszenia dojrzewania i zwiększenia plonowania pomidorów kwitnących w warunkach niekorzystnych dla normalnego zawiązywania owoców (temperatura poniżej 15oC lub powyżej 30oC, niedobór światła).

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
kwas giberelinowy GA3 (związek z grupy laktonów) - 10%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
mikrogranulki rozpuszczalne w wodzie
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ Nr 633/99 z dnia 22.10.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-216/2004p z dnia 30.04.2004r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Chryzantema
  • Cyklamen perski
  • Gerbera
  • Pomidor 
  • Wilczomlecz nadobny (poinsecja)
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
-pomidor (pod osłonami).
-przyspieszenie dojrzewania, zwiększenie twardości owoców i wzrostu plonu.
-Zalecana dawka:
1 saszetka środka Gibrescol 10 MG + 15 ml środka Betokson Super 025 SL w 7,5 l wody. Opryskiwać lub moczyć w cieczy użytkowej kwiaty pomidora 2-3 razy w tygodniu do momentu wytworzenia zawiązków pomidora. Kwiaty powinny być obficie zroszone cieczą użytkową. Porcja 7,5 l cieczy użytkowej wystarcza do opryskania 1500-2250 gron kwiatowych. Nie opryskiwać gron nie posiadających otwartych kwiatów, jak również gron z całkowicie przekwitniętymi wszystkimi kwiatami.
Unikać opryskiwania wierzchołków roślin pomidora.
UWAGA:
Ciecz użytkową zużyć w dniu przygotowania.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- cyklamen perski.
-przyspieszenie kwitnienia i wydłużenie szypułek kwiatowych.
-Zalecana dawka: 1 saszetka w 10 l wody.
Opryskiwać jednorazowo, gdy szypułki kwiatowe osiągnęły długość około 5-7 mm, a pąki wielkość 1,2-1,8 mm.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: około 13 ml na roślinę.
- gerbera (uprawiana na kwiat cięty).
-zwiększenie średnicy kwiatostanów i wydłużenie szypułek kwiatostanowych.
-Zalecana dawka: 1 saszetka w 1 l wody.
Pierwsze opryskiwanie wykonać, gdy karpy są dobrze rozrośnięte i ukazują się pąki kwiatowe, następne w odstępach tygodniowych przez cały czas uprawy.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: około 17 ml na roślinę w pierwszym opryskiwaniu, 25 ml na roślinę w drugim i 29 ml na roślinę w następnych opryskiwaniach.
- pelargonia rabatowa.
-stymulowanie wydłużania pędów i umożliwienie wcześniejszego uzyskania form "drzewiastych" oraz zwiększenie trwałości kwiatostanów i zanikanie brunatnych smug na liściach.
-Zalecana dawka: 1 saszetka w 1 l wody.
Rośliny opryskiwać po raz pierwszy, gdy sadzonki są dobrze ukorzenione, a pędy osiągnęły około 7 cm wysokości i mają około 5 liści. Następne 3 opryskiwania wykonać w odstępach tygodniowych. Pędy pelargonii wymagają palikowania w początkowym okresie uprawy. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 14 ml na roślinę w pierwszym opryskiwaniu, 18 ml na
roślinę w drugim opryskiwaniu i 21 ml na roślinę w trzecim i czwartym opryskiwaniu.
- poinsecja.
-stymulowanie wydłużania pędów i umożliwienie wcześniejszego uzyskania form "drzewiastych".
-Zalecana dawka: 1 saszetka w 1 l wody.
Opryskiwać rośliny po raz pierwszy, gdy szypułki kwiatowe osiągnęły długość około 10-15 cm Następne dwa opryskiwania wykonać w odstępach 9-dniowych. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 11 ml na roślinę w pierwszym opryskiwaniu, 13 ml na
roślinę w drugim opryskiwaniu i 22 ml na roślinę w trzecim i czwartym opryskiwaniu.
- chryzantema.
-wcześniejsze uzyskanie form "drzewiastych".
-Zalecana dawka: 2 saszetki w 0,9 l wody.
Rośliny opryskiwać 3-krotnie w odstępach tygodniowych poczynając od marca.
Rośliny wymagają palikowania oraz usuwania pędów bocznych i liści, zakwitają jesienią.
UWAGA:
Ciecz użytkową zużyć w dniu przygotowania.
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość saszetki, mieszać około 15 sekund oraz koniecznie zamieszać ponownie po 3-5 minutach (w drugim etapie rozpuszczają się makrogranulki z substancją biologicznie czynną). Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Do zabiegu używać wyłącznie opryskiwacza czystego, dokładnie wymytego i wypłukanego. (S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!