MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Gallant Plus 104 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • haloksyfop-R
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: 27°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych oraz wieloletnich w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych, ozdobnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest głównie przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. W warunkach dużego uwilgotnienia gleby część środka może być dodatkowo wchłaniana przez korzenie chwastów. Działanie środka na chwasty widoczne jest po upływie 3-5 dni od wykonania zabiegu. Całkowite zniszczenie chwastów następuje w 2-3 tygodnie po zastosowaniu środka.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach długotrwałej suszy skuteczność działania środka na perz może być zmniejszona. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-8 liści. Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie zmniejszają jego skuteczność.
Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 0,5 l/ha np.: chwastnica jednostronna, manneczka piaskowa, mozga, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, samosiewy zbóż, stokłosy, wiechlina roczna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice,
w dawce 1-1,25 l/ha np.: mietlica olbrzymia, perz właściwy, psi ząb, trawa Johnsona, wiechlina zwyczajna, życica wielokwiatowa.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
buraki, bobik, cebula, groch, łubin, marchew, pietruszka, pomidor 60 dni
rzepak 90 dni
ziemniak, warzywa kapustne 120 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
haloksyfop-R; kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-
pirydyloksy)fenoksy]propionowy (związek z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego) – 104 g/l w postaci estru metylowego
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW. Nr 665/2000 z dnia 21.01.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R – 504/2003p z dnia 22.09.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-20/2005 z dnia 14.09.2005r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Bobik 
 • Brzoskwinia
 • Burak cukrowy 
 • Burak ćwikłowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Czereśnia
 • Groch siewny 
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta włoska 
 • Len zwyczajny 
 • lilia królewska
 • lilia pozłacana
 • lilia tygrysia
 • lilia wspaniała
 • Lucerna chmielowa 
 • Lucerna mieszańcowa 
 • Lucerna siewna 
 • Łubin biały 
 • Łubin wąskolistny 
 • Łubin żółty 
 • Malina 
 • mieczyk
 • mieczyk dachówkowaty
 • Morela
 • narcyz
 • Pomidor 
 • Porzeczka 
 • Rzepak 
 • Śliwa domowa
 • Truskawka 
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- rośliny jagodowe (agrest, porzeczki, truskawka, malina).
- sady (drzewa owocowe).
Uwaga
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców, w truskawkach tylko po zbiorze owoców.
- szkółki drzew i krzewów owocowych.
-Zalecana dawka:
do zwalczania chwastów jednorocznych 0,75-1 l/ha,
do zwalczania perzu właściwego (gdy perz ma do 15 cm wysokości) 1,25 l/ha.
Uwaga
Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 1,5 l/ha
Dawka (dla roślin warzywniczych):
cebula
z siewu - opryskiwać po przejściu fazy zgiętego, zielonego kolanka
plantacje nasienne - termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
Uwaga
Z plantacji traktowanej środkiem nie zbierać szczypioru.
- kapusta głowiasta, (biała, czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska (odmiany późne).
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady w zależności od fazy rozwojowej chwastów.
- marchew, pietruszka.
Opryskiwać od fazy 2 liści właściwych do fazy rozetki.
Uwaga
Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.
- pomidor.
Opryskiwać w około 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady, w zależności od fazy rozwojowej chwastów.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Środek stosować:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych np. chwastów prosowatych, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż od fazy 2 liści do fazy krzewienia w dawce 0,5 l/ha
b) do zwalczania perzu w fazie 4-8 liści w dawce 1-1,25 l/ha
- burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać od wytworzenia przez buraki pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w buraku cukrowym
Gallant Plus 104 EC stosować łącznie ze środkiem Betanal Progress 274 OF Zwalczanie chwastów jednoliściennych jednorocznych: Gallant Plus 104 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Gallant Plus 104 EC stosować łącznie z drugą lub trzecią dawką środka Betanal Progress 274 OF stosowanego w dawkach dzielonych. W przypadku konieczności użycia środka Betanal Progress 274 OF jednorazowo stosować następujące dawki środków: Gallant Plus 104 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 3 l/ha. Jednorazowy zabieg zwalczania chwastów wykonać, gdy buraki znajdują się w fazie 2-4 liści. Zwalczanie chwastów jednoliściennych wieloletnich (głównie perzu właściwego)
I zabieg w fazie liścieni chwastówGallant Plus 104 EC 0,6 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. II zabieg, wykonać w 5-10 dni po pierwszym zabiegu na nowowschodzące chwasty Gallant Plus 104 EC 0,6 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha. Gallant Plus 104 EC stosować łącznie z drugą i trzecią dawką środka Betanal Progress 274 OF
stosowanego w dawkach dzielonych. W przypadku, gdy Betanal Progress 274 OF jest stosowany dwukrotnie używać następujących dawek środków: I zabieg w fazie liścieni chwastów Gallant Plus 104 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1,3 l/ha. II zabieg w 5-10 dni po pierwszym zabiegu na nowowschodzące chwasty Gallant Plus 104 EC 0,5 l/ha + Betanal Progress 274 OF 1,6 l/ha.
Uwagi:
1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować 10 dni przed przerywką lub nie wcześniej niż 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawią się ponownie).
2. Na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych Gallant Plus 104 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tego środka, (przestrzegając wszystkich wag i przeciwwskazań podanych w etykiecie-instrukcji jego stosowania).
3. Nie stosować środka w burakach ćwikłowych przeznaczonych na botwinę.
- burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje nasienne).
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy osiągną wysokość 10-15 cm.
- bobik, groch, łubin.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).
- lucerna (tylko plantacje nasienne).
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
- ziemniak (odmiany późne).
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaków, ale przed zakryciem międzyrzędzi)
- rzepak ozimy.
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku strzelania rzepaku w pędy.
- len.
Środek stosować gdy len osiągnie fazę "jodełki" tj. gdy wysokość roślin wynosi 6-12 cm: do zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych (w fazie 2-4 liści) do zwalczania perzu (w fazie 4-6 liści)
Uwagi:
1. Zabieg przeciwko chwastom dwuliściennym wykonać na co najmniej na 7-8 dni przed lub w 7-8 dni po zastosowaniu środka Gallant Plus 104 EC.
2. Środka nie stosować na plantacjach roślin osłabionych, porażonych przez choroby lub szkodniki (np. pchełkę lnową, wciornaski).
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- mieczyk ogrodowy.
Środek stosować wiosną, po wschodach mieczyków do fazy wytworzenia pąków kwiatowych gdy chwasty mają 3-5 liści.
- narcyz.
Środek stosować wiosną, po zbiorze kwiatów (po kwitnieniu) lub po ogłowieniu.
- lilia (mieszańce azjatyckie).
Środek stosować przed kwitnieniem gdy chwasty mają 3-5 liści.
-Zalecana dawka:
do zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych np. chwastnicy jednostronnej 0,75 l/ha,
do zwalczania perzu 1,25 l/ha.
- zespół upraw pożniwnych (zwalczanie perzu).
Opryskiwać po sprzęcie przedplonów, gdy pocięte w trakcie mechanicznej uprawy rozłogi perzu powschodziły i osiągnęły fazę 4-8 liści. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie 1 miesiąca od zastosowania środka, a siew roślin jednoliściennych (np. zbóż) nie wcześniej niż po 2 miesiącach od opryskiwania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Gallant Plus 104 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować (lub inne rośliny dwuliścienne). Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka Gallant Plus 104 EC można uprawiać kukurydzę, po upływie 2 miesięcy można uprawiać zboża.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola z roślinami jednoliściennymi (np. kukurydza, zboża).
2. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
3. Nie stosować środka gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Nie wdychać par cieczy użytkowej Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!