MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Kemiron Koncentrat 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • etofumesat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych benzofuranu
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w następujących roślinach: burak cukrowy, burak pastewny, złocień maruna.
Chwasty dwuliścienne pobierają środek głównie poprzez korzenie i w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie.
Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np: bniec biały, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mlecz zwyczajny, mlecz polny (rozmnażający się z nasion), przytulia czepna, sporek polny, szarłat szorstki.
Chwasty średnio wrażliwe np: bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, owies głuchy, palusznik krwawy, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetacznik perski, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rdest ptasi, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np: blekot pospolity, czyściec polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, lnica pospolita, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, rumianek pospolity,
rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała.
UWAGA
Chwastnica jednostronna jest wrażliwa na środek w okresie kiełkowania do fazy 1 liścia.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
etofumesatu /metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-
5-ylu/ (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 810/2001 z dnia 05.03.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-174/2003p z dnia 29.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-109/2004o z dnia 04.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 18/2005 z dnia 09.09.2005 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-290/2010d z dnia 28.10.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).
Stosowanie przedwschodowe
Zabieg wykonać przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, przed wschodami chwastów, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
-Zalecana dawka: gleby średnie 2 l/ha, gleby ciężkie 3 l/ha.
Zabieg przedwschodowy z reguły nie zabezpiecza plantacji buraka na cały okres wegetacji i konieczne są zabiegi powschodowe. Przesuszenie gleby utrzymujące się po wykonaniu zabiegu przedwschodowego może spowodować obniżenie skuteczności działania środka Kemiron Koncentrat 500 SC.
Uwaga
Zabiegi przedwschodowe wykonywać w temperaturze mierzonej na powierzchni gruntu nie wyższej niż 20oC. Jeżeli istnieje możliwość wzrostu temperatury w ciągu kilku godzin po wykonaniu zabiegu – najlepiej opryskiwać późnym popołudniem lub wieczorem. Kemiron Koncentrat 500 SC najlepiej stosować w dawce dzielonej w formie kolejnych
zabiegów łącznie ze środkiem Betanal 160 EC, Betanal AM 11 160 EC, Kemifam Super 160 EC lub Kemifam Super Koncentrat 320 EC. Zabieg jest najskuteczniejszy, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni:
1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.
drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po pierwszym zabiegu
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.
trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po drugim zabiegu.
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.
Trzeci zabieg wykonać w razie potrzeby.
2. Buraki w fazie co najmniej 4 liści właściwych, chwasty w fazie nie więcej niż 2 liści. System ten jest mniej skuteczny niż zabiegi w fazie liścieni chwastów i jest zalecany wówczas, gdy nie można wykonać zabiegów w fazie liścieni chwastów np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
pierwszy zabieg
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Betanal 160 EC 2,5 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Betanal AM 11 160 EC 2 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Kemifam Super 160 EC 2 l/ha
drugi zabieg w 5-8 dni po pierwszym zabiegu
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Betanal 160 EC 2,5 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Betanal AM 11 160 EC 2,5 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,8 l/ha + Kemifam Super 160 EC 2,5 l/ha.
3. Buraki w fazie co najmniej 6 liści właściwych, chwasty w fazie 2 liści lub starsze.
Stosować tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Sposób ten nie zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym.
# Kemiron Koncentrat 500 SC 2 l/ha + Betanal 160 EC 5 l/ha
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów środek stosować w mieszaninie ze środkami Kemifam Super Koncentrat 320 EC, Metron 700 SC lub Goltix 700 SC
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka przeciwko chwastom znajdującym się w fazie liścieni
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
drugi zabieg w 5-8 dni po pierwszym zabiegu
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg w 5-8 dni po drugim zabiegu
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha lub
# Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.
UWAGI:
1. Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.
2. Wyższą dawkę stosować w przypadku silnego zachwaszczenia.
3. Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków
- złocień maruna.
Opryskiwać:
w pierwszym roku uprawy - w fazie rozety liściowej złocienia, w drugim roku uprawy - wiosną po ruszeniu wegetacji rośliny uprawnej.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki można uprawiać burak cukrowy, pastewny, ćwikłowy, groch, len, kukurydzę, szpinak i lucernę. W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Kemiron Koncentrat 500 SC. Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach przesuszonych i zbrylonych,
- na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- na rośliny chore i osłabione.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0C i nie wyższej niż 30 C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!