MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Leopard 05 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chizalofop-P-etylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego
Zakres temperatur:
min: , max: 27°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.
Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie
obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4 - 6 liści.
Chwasty wrażliwe np: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życice.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
cebula - 30 dni
ziemniak - 69 dni
rzepak - 79 dni.
warzywa kapustne - 87 dni.
burak cukrowy, burak pastewny, agrest, malina, truskawka, porzeczki – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chizalofop-P-etylowy (R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionian etylu
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie , może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW. Nr 815/2001 z dnia 09.03.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-251/2003p z dnia 31.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-69/2007 z dnia 12.03.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Malina 
 • Porzeczka 
 • Rzepak 
 • Truskawka 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
a) chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona) - od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75 l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha
b) samosiewy zbóż - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
c) miotła zbożowa - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
d) wyczyniec polny - 1-1,5 l/ha
e) owies głuchy - 1-1,5 l/ha
f) życice - 1-1,5 l/ha
g) wiechlina zwyczajna - 2-3 l/ha
h) perz właściwy - 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym.
Uwaga
Zalecaną dawkę środka Leopard 05 EC można obniżyć o 20-25 % stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha
W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w p r z y p a d k u s u s z y i w y s o k i e j t e m p e r a t u r y l u b g d y c h w a s t y s ą p r z e r o ś n i ę t e p o p r z e z d o d a t e k a d i u w a n t a (bez obniżania zalecanej dawki środka
Leopard 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.
- rośliny jagodowe (agrest, malina, porzeczki, truskawka).
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
a) chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona) - od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75 l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha
b) samosiewy zbóż - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
c) miotła zbożowa - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
d) wyczyniec polny - 1-1,5 l/ha
e) owies głuchy - 1-1,5 l/ha
f) życice - 1-1,5 l/ha
g) wiechlina zwyczajna - 2-3 l/ha
h) perz właściwy - 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym.
Uwaga
Zalecaną dawkę środka Leopard 05 EC można obniżyć o 20-25 % stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha
W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w p r z y p a d k u s u s z y i w y s o k i e j t e m p e r a t u r y l u b g d y c h w a s t y s ą p r z e r o ś n i ę t e p o p r z e z d o d a t e k a d i u w a n t a (bez obniżania zalecanej dawki środka
Leopard 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.
cebula.
a) z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka
b) plantacje nasienne, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów
- kapusta głowiasta (biała, czerwona).
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
a) chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona) - od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75 l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha
b) samosiewy zbóż - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
c) miotła zbożowa - 1 l/ha (zabieg jesienny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny)
d) wyczyniec polny - 1-1,5 l/ha
e) owies głuchy - 1-1,5 l/ha
f) życice - 1-1,5 l/ha
g) wiechlina zwyczajna - 2-3 l/ha
h) perz właściwy - 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym.
Uwaga
Zalecaną dawkę środka Leopard 05 EC można obniżyć o 20-25 % stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha
W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w p r z y p a d k u s u s z y i w y s o k i e j t e m p e r a t u r y l u b g d y c h w a s t y s ą p r z e r o ś n i ę t e p o p r z e z d o d a t e k a d i u w a n t a (bez obniżania zalecanej dawki środka
Leopard 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.
Rośliny rolnicze
- burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi.
Uwagi:
1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. Safari 50 WP) można stosować nie wcześniej niż w 2 dni po zastosowaniu środka Leopard 05 EC ze względu na wykluczające się działanie.
2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie)
- burak cukrowy, burak pastewny (plantacje nasienne).
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm.
- ziemniak.
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, ale przed zakryciem międzyrzędzi).
- rzepak ozimy.
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Leopard 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub inne rośliny
dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Leopard 05 EC.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.
2. Nie stosować środka bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.
3. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27o C.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW,
W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!