MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Linurex 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • linuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą stosowany doglebowo lub nalistne, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w marchwi, pietruszce, selerze, ziemniaku, bobie, bobiku, grochu pastewnym (peluszka), grochu jadalnym, łubinie
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.
Chwasty wrażliwe np: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, rdest plamisty, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np: fiołek polny, jasnota różowa, przetaczniki, psianka czarna, rdest ptasi, rumianek pospolity, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne np: dymnica pospolita, ostrożeń polny, powój polny, przytulia czepna, rumian polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
bobik, groch jadalny, groch pastewny - 60 dni
marchew - 70 dni
pietruszka, ziemniak, bób - 90 dni
seler naciowy - 49 dni
seler korzeniowy - 90 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
linuron (związek z grupy pochodnych mocznika)
3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik - 500 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa szkodliwie po połknięciu, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr 712/2000 z dnia 07.04.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-54/2003p z dnia 09.07.2003 r.,
decyzją MRiRW nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-457/2007 z dnia 31.10.2007
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):


Dawka (dla roślin warzywniczych):
Środek można stosować:
a) przed wschodami roślin
Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej pogody. Niewielkie opady występujące po zabiegu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłużej trwającej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola. Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych lub słabe działanie środka.
b) po wschodach
Środek można stosować także na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych opryskując całą plantację lub pasowo.
Opryskiwać rośliny suche, na co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem lub nawadnianiem.
marchew (jadalna i pastewna).
Środek stosować:
a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
b) od fazy 3 liści właściwych marchwi.
-Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wcześniejszy zabieg może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Uwaga
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi, przeznaczonej na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).
pietruszka.
Środek stosować:
a) w 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
-Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
b) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20 C.
-Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
seler.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Opryskiwać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
W selerze naciowym (jadalna łodyga)
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
bób.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie
marchew, pietruszka (plantacje nasienne).
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Opryskiwać w 7-10 dni po posadzeniu wysadek lub po obredleniu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Wyższe z zalecanych dawki środka stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.
3. Opryskiwanie liści ziemniaków może spowodować uszkodzenie roślin.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Środek można stosować:
a) przed wschodami roślin
Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej pogody. Niewielkie opady występujące po zabiegu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłużej trwającej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola. Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych lub słabe działanie środka.
b) po wschodach
Środek można stosować także na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych opryskując całą plantację lub pasowo.
Opryskiwać rośliny suche, na co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem lub nawadnianiem.
ziemniak.
Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola.
Nie opryskiwać liści ziemniaka.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
groch pastewny (peluszka), groch jadalny na suche nasiona.
-Zalecana dawka: 1-2 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. W przypadku opryskiwania grochu wysiewanego w świeżo uprawioną glebę stosować środek w dawce do 1,5 l/ha. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin.
bobik.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
łubin.
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Wyższe z zalecanych dawki środka stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.
2. Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.
3. Opryskiwanie liści ziemniaków może spowodować uszkodzenie roślin.
Dawka (dla roślin ozdobnych):

Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniak, słonecznik. Nie wysadzać rozsady roślin warzywnych.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować powschodowo, jeżeli wschody są słabe lub rośliny zostały uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!